R/V “Tarajoq”

”Tarajoq” er Grønlands nye forskningsskib til brug for udforskning af havet og dets ressourcer. Skibet er Grønlands Selvstyres hidtil største investering i forskning. Tarajoq er i tillæg finansieret med støtte fra Aage V. Jensens Fonde og har kostet i alt 235 millioner kroner. Tarajoq afløser det tidligere forskningsskib ”Pâmiut”. Skipsteknisk AS i Norge har tegnet skibet, og BALENCIAGA Skibsværft i Spanien har stået for bygningen.

Det 61 meter lange, isforstærkede skib er designet specielt til at sejle og arbejde i arktiske farvande og forventes at være Grønlands platform til udenskærs undersøgelser mange år fremover. Tarajoq kan med sin størrelse og udrustning sejle længere nordpå og udføre langt flere typer af forsknings- og miljøopgaver, end det tidligere har været muligt. Tarajoq har plads til 12 besætningsmedlemmer og 20 forskere og har også plads til uddannelsesophold for bl.a. de maritime uddannelser.

Tarajoq kan fiske med bundtrawl og pelagisk trawl og kan foretage akustiske undersøgelser og opmålinger af fisk og havbund. Skibet er udstyret med to laboratorier til behandling af fisk og skaldyr, et kemilaboratorium og laboratorier til behandling af bund- og vandprøver.

Tarajoq kan med sit navigations- og kommunikationsudstyr, sine kraner og hejsespil håndtere næsten enhver form for videnskabeligt arbejde i Arktis. Et avanceret multibeam-ekkolod er i stand til at kortlægge havbunden omkring Grønland med stor akkuratesse og høj detaljering, og skibet kan indsamle vandprøver og måle saltholdighed, temperatur og dybde fra overflade til bund. Tarajoq [dara’jok] betyder “salt” og er en ældre betegnelse blandt inuit for havet. Tarajoq benyttes i det grønlandske sprog i overført betydning — i en gammel talemåde bruges ordet, når en tale har kraft og vid: okalûsai tarajuligssugput.

RV Tarajoq drives af Grønlands Naturinstitut på vegne af Grønlands Selvstyre.

 

Nøgletal

Bruttotonnage 2.841
Nettotonnage 852
Længde 61,4 m
Bredde 16,0 m
Dybgang 6,4 m
Servicefart 14 knob
Pæletræk >50 tons
Dage til søs >40

 

Foto: Grønlands Naturinstitut.

 

Her er en tegning af Tarajoq.