SANNA

R/V “Sanna”

(søsat marts 2012, 456 GT) benyttes hovedsageligt til kystnære undersøgelser af hellefisk, krabber og torsk samt til indsamling af prøver i forbindelse med klima/miljøundersøgelser i relation til råstofefterforskning. Skibet er bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen og er udstyret med trawlspil, A-frame til håndtering af diverse store redskaber til videnskabelige undersøgelser og flere typer af spil til håndtering af mindre redskaber bl.a. bongonet, krabbetejner, langliner, hydrografiske måleinstrumenter. Skibet har 2 vådlaboratorier, 1 tørlaboratorium, fryserfaciliteter og kemikalierum. Skibet har et stort og fleksibelt arbejdsdæk, hvor der kan monteres ekstra lagerfaciliteter.

For charting af R/V “Sanna” kontakt: +299 361200

Beskrivelse

Agterdækket er stort og rummeligt med plads til trawltromle, autoliner og ophaler til garn og krabbetejner og de forskellige fiskeredskaber kan afmonteres så dækket kan bruges til for eksempel skrabere og særlige indrettede net til indsamling af fiskeyngel, mindre dyr og alger, redskaber til indsamling af mudder fra havbunden og meget mere. Der er mulighed for at sætte måleredskaber (CTD) ud som registrerer havtemperatur og saltholdighed og indsamler havvand fra forskellige dybder.

Fra agterdækket går man ind i et vådlaboratorium, hvor fiskene kan måles og vejes. Længere fremme i skibet findes flere laboratorier, hvor der kan både kan foretages forskellige målinger og kemiske analyser, samt indtastninger af resultater i skibets computer system.

Skibet

R/V Sanna anløber Nuuk d. 3 marts 2012 Foto: Josephine Nymand

Skitse af skibets hoveddæk

Skitse af profilen. Tegninger af OSK-Shiptech

Skitse af profilen. Tegninger af OSK-Shiptech

Tekniske data

32,30 m langt, dybgang 4,8 meter, tonnage 458 GT

Hovedmotor: Cummins K38-M Tier 2 (1000 HK)

Hjælpemotorer 2 Cummins QSM 11D (220 KW som generatoranlæg)

Topmoderne elektronisk navigations- og kommunikationsudstyr til sejlads i Nordlige havområder (med begrænset satellitdækning)

Udrustet med grej til trawl-, garn-, line- og tejnefiskeri

Vådlaboratorium, to tørlaboratorier med stinkskab, kemilaboratorium, laboratorium med temperatur kontrol, fryser ned til 80 grader

Havtemperatur måleinstrument (CTD-rosette)

Observationstønde (med strømudtag til computer)

Computernetværk til alle rum i skibet

A-frame til håndtering af forskelligt indsamlingsgrej. Arbejdsbelastning på A-ramme er 4 tons.

Mulighed for placering containere: 2 stk. 10 fod eller 1 stk. 20 fod

Alle spil med 2000 m wire

Apteringen har plads til 16 mand. I alt 9 kahytter med dobbeltkøjer i 7 af kahytterne. Alle kahytter har bad, telefon og computerstik til netværk

Skibet er tegnet af OSK-Shiptech og bygget på Karstensens skibsværft i Skagen i 2011/12

Pris ca. 50 mill. kr.