Arctic Biodiversity Assessment 2015

En milepæl i viden om arktisk biodiversitet
Den store rapport om arktisk biodiversitet, der kan betragtes som en biologisk encyklopædi, er aktuel i Grønland – forskere fra Grønlands Naturinstitut har haft en finger med i spillet. Naturforvaltere og forskere verden over vil fremover bruge den massive rapport som reference og opslagsværk. Den er med sine knapt 700 sider i A4-format næsten umulig at komme uden om for den, der vil vide noget om arktisk biologisk mangfoldighed – lige fra den mindste bakterie til det største pattedyr. Læs mere…

Opfølgning på ABA i 2015

Notat om finjustering af videnskabelige råd i ABA – “Arctic Biodiversity Assessment” – rapportens afsnit om Arktiske havpattedyr fra Grønlands Naturinstitut
Populær artikel om den bagved liggende videnskabelige artikel til ovenstående i det anerkendte internationale tidskrift Science Magazine samt oversættelsen af artiklen til dansk
Link til en populær udgave om emnet af det anerkendte internationale tidskrift National Geographic
Pressemeddelelse om den videnskabelige artikels – opdatering af de videnskabelige råd i ABA – effekt på videnskabelig fora og offentlige medier

Fakta om ABA

ABA ”Arctic Biodiversity Assessment” er skrevet med bidrag fra flere end 250 forskere, der er verdens førende inden for hver deres felt
Rapportens chefredaktør er seniorforsker fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Dr. scient. Hans Meltofte
Det tog næsten syv år at færdiggøre rapporten, som er på knapt 700 sider i A4-format; rapporten foreligger også i en sammenfattende udgave samt et sammendrag til politiske beslutningstagere
Alle udgaver af rapporten og diverse pressemeddelelser findes her.

CAFF-pressemeddelelser:

ABA i medierne: