Ny medarbejder søges til afdeling for pattedyr og fugle, Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut søger en forsker til afdeling for pattedyr og fugle med tiltrædelse d. 1. september. Stillingen er blandt andet en del af et projekt, der undersøger rovfugles rolle i økosystemet i Sydvestgrønland. Medarbejderen skal derudover deltage i monitering, forskning og rådgivningsarbejde. Der vil være mulighed for at deltage i undervisning i samarbejde med andre institutioner.
Grønlands Naturinstitut forsker i de levende ressourcer, dyr, planter og i miljøet i og omkring Grønland samt rådgiver Naalakkersuisut og andre instanser. Afdeling for pattedyr og fugle udarbejder videnskabelig rådgivning vedrørende udnyttelse og beskyttelse af arter med samfundsmæssig betydning. Vi stræber efter stor faglighed inden for vores arbejde. Vi tilbyder et udfordrende job i et internationalt miljø, som også er relevant for lokalsamfundet.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal have en ph.d.- grad eller være på seniorforskerniveau, skal have erfaring med at håndtere fugle og arbejde under udfordrende feltforhold. Derudover skal ansøger have en væsentlig publikationslist. Vi søger en forsker med en god biostatistisk baggrund og som er problemløsningsorienteret. Arbejdet kræver selvstændig tænkning, initiativ og evne til at arbejde både individuelt og som en del af et team.
Kendskab til grønlandsk og det grønlandske samfund er en fordel.
Andre foretrukne færdigheder/erfaringer inkluderer:

  • Kvantitative økologiske metoder (programmering i R)
  • Fuglemonitering
  • Telemetri
  • Spatial ecology
  • Study design
  • Erfaring med feltarbejde i arktiske områder
  • Erfaring med klatring og sikring i reb

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt afdelingschef Fernando Ugarte, FeUg@natur.gl , eller forsker Aili Labansen, AiLa@natur.gl, +299 361200
Ansøgningsfrist: 15. juni 2024
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.