Baffin Bugt og Davis Stræde

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Baffin Bugt og Davis Stræde 29.640 tons
Rådgivning 2023 29.640 tons

Uddybning af rådgivningen

ICES og NAFO rådgiver om hellefisk i otte regioner i grønlandsk farvand:

Indenskærs Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt*
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
Udenskærs Baffin Bugt og Davis Stræde**
Østgrønland, Island og Færøerne***
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.
**Bestanden er delt med Island. Grønland har 37,6 % af den samlede TAC.
***Bestanden er delt med Island. Grønland har 10 % af den samlede TAC.

NAFO rådgiver uændret, at totalfangsten i 2024 ikke overstiger 29.640 tons. De samlede fangster i 2022 var 36.436 tons, hvoraf 17.800 tons blev fanget i grønlandsk far­vand og 18.600 tons i canadisk farvand (Figur 1, øverst, venstre). Fangstrater fra trawlfiskeriet ses på Figur 1, øverst, højre.

Det kombinerede biomasseindeks for hele området fra 1999 til 2017, samt data fra Helga Maria i 2019 og data fra Tarajoq 2022 ses i Figur 1. midt, venstre. Biomasseindeks af fisk > 35 cm fra rejesurveyet i Vestgrønland fra 1991-2022 (Figur 1. midt, højre) og viser ingen væsentlige ændringer fra 2008 til i dag. Indeks af alder 1 (fra det grønlandske rejetrawl undersøgelse (Figur 1. nederst, venstre) og længdefordeling fra surveyene (Figur 1. nederst, højre).

Figur 1. Udenskærs hellefisk i Vestgrønland og Canada. Fangster (øverst venstre), fangstrater (øverst højre), biomasse fra biologiske undersøgelser for hele området (midt venstre), biomasse af fisk > 35 cm fra rejesurvey (midt højre), antal 1-årige (nederst venstre), længdefordeling fra 3 skibe (nederst højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her:  Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007