Disko Bugt

Rådgivning for 2025

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Disko Bugt 6.258 tons
Rådgivning 2024 5.215 tons

Uddybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Disko Bugt

NAFO rådgiver at totalfangsten i 2025 og 2026 ikke overstiger 6.258 tons (tidligere rådgivning: 5.215 t). Fangsten i 2023 var 11.435 t (Figur 2, øverst venstre).

Fangsterne steg til 13.000 tons i 2005 og faldt herefter til mellem 8.000-11.000 tons. Der har været tegn på at bestandens biomasse er faldet over de seneste to årtier.

Fangstrater (CPUE) fra fiskeriet har været i fald frem til 2017 og er steget igen til et niveau, der fortsat er 17% lavere end i 2012. Størrelsen af ​​landede fisk er faldet fra 57 cm i 2010 til 51 cm i 2023 svarende til en reduktion på 32 % i vægt. Antallet af fisk i garn-undersøgelserne (figur 2 nederst midt) steg fra 2017-21, men er igen faldet til niveauer før 2017. 2023 fiskeriet viser årsklasser i aldrene 5, 7 og 8.

Stigning fangstrater og i størrelsen af fisk har været forventet, på baggrund af de registrerede årgange fra bl.a. 2015. Der optræder relative få årgange i fiskeriet.

 

Figur2.  Indenskærs hellefisk i Disko Bugt. Fangster (øverst venstre), gennemsnitslængde (øverst midt), fangstrater fiskeriet (øverst højre), biomasse fra garnundersøgelser (nederst venstre), antal af fisk i de biologiske undersøgelser (nederst midt) og årsklasser i fiskeriet fra 1990 (nederst højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2025 her: Sammendrag af rådgivning for 2025 fra NAFO 

 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007