Disko Bugt

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Disko Bugt 5.215 tons
Rådgivning 2022 4.346 tons

Uddybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Disko Bugt

NAFO rådgiver at fangsten i 2023-24 ikke overstiger 5.215 tons. Det er 20% højere end tidligere rådgivning på 4.346 tons. Rådgivningen følger retningslinjer for datasvage bestande. Metoden benytter et gennemsnit af biomassen fra de sidste 3 år, der vægtes mod tilsvarende data 4–7 år tidligere (gennemsnit af trawl biomassen fra 2018-20 (ingen trawl survey i 2021) /gennemsnit af biomassen fra 2014-17). Data viser en fremgang på 20%, som tillægges tidligere rådgivning.

Figur 2. Indenskærs hellefisk i Disko Bugt. Fangster (øverst venstre), gennemsnitslængde (øverst midt), fangstrater logbøger (øverst venstre) og biomasse fra trawlundersøgelser (nederst).

Fangsterne steg i 1980’erne til mere end 12.000 tons i 2004-06 (Figur 2, øverst venstre). Efter et fald i 2009 til 6.000 tons steg fangsterne gradvist til 11.000 tons i 2016. Fangsten i 2021 var 9.028 tons. Størrelsen af de landede hellefisk har været faldende de sidste 20 år (Figur 2, øverst midt). De biologiske undersøgelser med garn viser en stigning i biomassen fra 2019 til 2021 (Figur 2, øverst højre), hvilket primært skyldtes et stort antal af små fisk. Trawl undersøgelser viser en stabil biomasse fra 2014 til 2017, og herefter en stigning til et højere niveau for 2018-2020 (Figur 2, nederst).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007