Disko Bugt

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Disko Bugt 5.215 tons
Rådgivning 2023 5.215 tons

Uddybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Disko Bugt

NAFO rådgiver uændret, at totalfangsten i 2024 ikke overstiger 5.215 tons. Fangsten i 2022 var 10.325 tons (Figur 2, øverst venstre). Biomassen fra trawlundersøgelserne i Disko Bugt viser en stigning i 2022, hvor garn surveyet viser et fald, der dog fortsat er på niveau på tidseriens gennemsnit.  De kommercielle fangstrater stiger og gennemsnitlængden i landingerne er også steget svagt. Den stigende fangstrate er forventet, da der har været en vækst i den tidligere registrerede 2015 årsklasse.

De opdaterede data indikerer ikke betydende ændringer i bestandens status.

Figur2. Indenskærs hellefisk i Disko Bugt. Fangster (øverst venstre), gennemsnitslængde (øverst midt), fangstrater survey (øverst højre), biomasse fra trawlundersøgelser (nederst venstre) og fangstrater fra fiskeriet (nederst højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra NAFO

 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007