Disko Bugt

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Disko Bugt 4.346 tons
Rådgivning 2021 4.346 tons

Uddybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Disko Bugt

NAFO rådgiver uændret, at totalfangsten i 2022 ikke overstiger 4.346 tons. Fangsten i 2020 var 7.602 tons (Figur 6, øverst venstre). Længdefordelingen i landingerne er faldet gradvis over de sidste 15 år (Figur 6, øverst midt). Fangstraterne i langlinefiskeriet er mere end halveret siden 2009 (Figur 6, øverst højre). Trawlundersøgelser viser, at biomassen er på et lavt niveau sammenlignet med tiden før 2011 (Figur 6, nederst).

Figur 6. Indenskærs hellefisk i Disko Bugt. Fangster (øverst venstre), gennemsnitslængde (øverst midt), fangstrater logbøger (øverst venstre) og biomasse fra trawlundersøgelser (nederst).

Indenskærs hellefisk

Rådgivningen om indenskærs hellefisk i Upernavik, Uummannaq, Disko Bugt, Sisimiut-Maniitsoq, Nuuk og Paamiut-Qaqortoq er 2-årig og gælder for 2021-2022. Rådgivningen for områder syd for Disko Bugt blev afgivet første gang i 2020. Data viser, at der ikke er betydende ændringer, og rådgivningen er således uændret.

Hent hele dokumentet for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007