Efterforskning efter mineraler og udvinding af mineraler

 

De første faser af et råstofprojekt består ofte i feltarbejde og efterforskning efter de ønskede mineraler eller andre oplysninger om geologi. Disse aktiviteter kan påvirke miljø og natur i området, f.eks. forstyrrelse af dyrelivet ved transport og aktiviteter eller lokal forurening ved brug af kemikalier under boring eller brug af maskiner. Til arbejdet bruger rådgiverne kort over vigtige eller følsomme biologiske områder, seneste viden om dyreliv og anden natur og information om kemikaliers eller udstyrs egenskaber.

En del af rådgivningsarbejdet er fortroligt i visse faser af projekterne i henhold til råstofloven. Derfor er kun offentligt tilgængeligt materiale publiceret her. Materialet fremlægges også ved offentligt tilgængelige høringer.

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/minerals findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.

Udvinding af mineraler

Rådgivning

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet – inden for problemstillinger omkring eventuelle påvirkninger af miljøet i forbindelse med råstofaktiviteter. Rådgivningen sker i forbindelse med udstedelse af udvindingstilladelse, godkendelse af feltarbejde, VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljø) samt monitering i forbindelse med anlæggelse, drift og nedlukning af miner. Rådgivningen laves i samarbejde med DCE Aarhus Universitet i Danmark.

En del af rådgivningsarbejdet er fortroligt i visse faser af projekterne i henhold til råstofloven. Derfor er kun offentligt tilgængeligt materiale publiceret her. Materialet fremlægges også ved offentligt tilgængelige høringer.

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/minerals findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.