Østgrønland, Island og Færøerne

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Østgrønland, Island og Færøerne 26.710 tons
Rådgivning 2022 26.650 tons

 

ICES rådgiver, at totalfangsten i 2023 ikke overstiger 26.710 tons (rådgivning 2022: 26.650 tons). Bestanden deles med Island og Færøerne, og Grønland har jævnfør tidligere aftale med Island 37,6 % af den fælles kvote. I 2021 blev der fisket 23.802 tons (Figur 6, øverst). Heraf blev 8.238 tons fisket ved Grønland, 13.410 tons ved Island og 2.154 tons omkring Færøerne.

Figur 6. Udenskærs hellefisk i Østgrønland, Island og Færøerne. Fangster (øverst). Fiskeridødelighedsratio (F/MMSY) (nederst venstre) og biomasseratio (B/BMSY) (nederst højre).

Fiskeritrykket ligger omkring målet for bæredygtig udnyttelse (FMSY) (Figur 6, venstre) og biomassen er fortsat over grænsen for det bæredygtige niveau (Figur 6, højre). Rådgivningen for 2023 er, som tidligere, baseret på oplysninger fra fiskeribiologiske undersøgelser og logbøger. Der har ikke været fiskeribiologiske undersøgelser i Østgrønland i 2017-2021.

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007