Sisimiut-Maniitsoq

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2021.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Sisimiut-Maniitsoq 300 tons
Rådgivning 2021 300 tons

Udybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Sisimiut/Maniitsoq

NAFO rådgiver, at de årlige totalfangster i 2021 og 2022 ikke overstiger 300 tons i Sisimiut/Maniitsoq. Fangsterne i Sisimiut/Maniitsoq området var i 2020 på 190 tons.

Rådgivningen om Sisimiut/Maniitsoq (Figur 8, venstre) er baseret på fangstdata fra 1960 til 2020. Gennem perioden er hellefiskefiskeriet gået gennem år med intensivt fiskeri og tre årtiers genopbygning. Der er ingen fiskeribiologiske data.

Figur 8. Indenskærs hellefisk. Fangster i Sisimiut/Maniitsoq (1BC).

 Indenskærs hellefisk

Rådgivningen om indenskærs hellefisk i Upernavik, Uummannaq, Disko Bugt, Sisimiut-Maniitsoq, Nuuk og Paamiut-Qaqortoq er 2-årig og gælder for 2021-2022. Rådgivningen for områder syd for Disko Bugt blev afgivet første gang i 2020. Data viser, at der ikke er betydende ændringer, og rådgivningen er således uændret.

Hent hele dokumentet for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007