Uummannaq

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Uummannaq 5.153 tons
Rådgivning 2022 5.153 tons

 

NAFO rådgiver uændret, at fangsten i 2023-24 ikke overstiger 5.153 tons, hvilket er samme rådgivning som tidligere år.

Rådgivningen følger retningslinjer for datasvage bestande. Metoden benytter et gennemsnit af biomassen fra garn undersøgelser fra de sidste 3 år, der vægtes mod tilsvarende data 4–7 år
tidligere (gennemsnit af biomassen fra 2019-21/gennemsnit af biomassen fra 2015-18). Data viser at der ikke er ændringer de senere år og rådgivningen er derfor uændret.

Figur 3. Indenskærs hellefisk i Uummannaq. Fangster (venstre), gennemsnitslængde i landinger (midt), biomasseindeks fra survey (højre).

Fangsterne steg gradvis fra 1980’erne til 8.425 tons i 1999, herefter faldt de til 5.000 tons i 2002. Fra 2004 steg fangsterne igen til 2016 til et niveau på cirka 10.000 tons. Fangsten i 2021 var 9.609 tons (Figur 3, venstre). Størrelsen af de landede hellefisk har været faldende fra 2015 og faldt betydeligt fra 2020 til 2021(Figur 3, midt). Garn undersøgelser viste et fald i biomasse fra 2015 til 2018. Fra 2020 steg biomassen, der nu er tilbage på niveauet i 2015 (Figur 3, højre).

Garn undersøgelserne i 2021 viser et stort antal fisk mellem 50 og 60 cm og flere mindre fisk end tidligere observeret.

 

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007