Syge og misdannede dyr

Danmarks Miljøundersøgelser, Arktisk Afdeling, og Grønlands Naturinstitut har udarbejdet en rapport med billeder og beskrivelser af en række naturligt forekommende sygdomme og lidelser hos fangstdyr.

Rapporten kan hentes her: Afvigelser og sygdomme i Grønlands fangstdyr og mulige årsager – Fokus: Avanersuaq

Hvis du finder eller fanger et dyr, som har andre misdannelser end de i rapporten nævnte, bedes du kontakte Grønlands Naturinstitut på mail eller telefon med så mange oplysninger som muligt og helst med et billede af de dele af dyret, som er misdannede. Send ikke dyret, før vi har talt sammen om, hvor stor en del af dyret der er brug for til undersøgelserne.

Ringsælen her har et såkaldt “cleft eye”, dvs. forhøjet tryk og betændelse i øjet, som tyder på, at sælen har sukkersyge. Foto: K. Thorleifsen, Søndre Upernavik.

Grønlands Naturinstitut betaler fragtomkostninger, hvis dele af eller hele dyret skal sendes. Grønlands Naturinstitut giver en tilbagemelding om den mulige årsag til dyrets lidelse, hvis det lykkes at finde frem til en forklaring.

Billeder og beskrivelser kan sendes med e-mail til aqqalu@natur.gl med kopi til pehe@natur.gl, eller der kan rettes telefonisk henvendelse til +299 36 12 00 eller Aqqalu Rosing-Asvid (+299 36 12 47).

Supplerende informationer om fangstdyr og madvarer, der muligvis kan indeholde miljøgifte eller parasitter, kan hentes på Paarisas hjemmeside.

Narhvalkranie med to tænder i Qaanaaq. Foto: A. Rosing-Asvid.