How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Naturinstituts isbjørne-forskning hædret Udgivet 07.09.2015

Grønlands Naturinstituttets forsker på isbjørnefronten, seniorforsker dr. philos. Erik W. Born, har fået tildelt den første isbjørne-pris under det 5. møde mellem isbjørnelandene Rusland, Canada, Norge og Grønland i Ilulissat i sidste uge.

Skrevet af:  PeMi

Hæderen gives til en person, der har bidraget bemærkelsesværdigt til enten forvaltning, forskning eller bevarelse af isbjørne. Modtageren skal have virket i sin stilling i mange år, have ydet en stort indsats og have bidraget ekstraordinært i henhold til de betingelser, der er beskrevet i Oslo-konventionen fra 1973 om bevaring af isbjørne på tværs af de arktiske lande.

Der var indstillet tre personer til hædersprisen, og panelet begrundede sit valg med Erik W. Borns mangeårige virke som:

  • isbjørneforsker i regi af Oslo-konventionen
  • isbjørnerådgiver for Grønlands Hjemmestyre og Selvstyre
  • underviser af unge forskere og formidler af viden om isbjørne
  • isbjørne-ambassadør for Grønland samt
  • ”advokat” for arktisk økologi.

En forskningsmæssig sværvægter

Erik W. Born har i 38 år arbejdet med isbjørneforskning i både Norge, Grønland og Canada og har gennem sin karriere produceret en omfattende og bemærkelsesværdig viden, som både Grønlands Naturinstitut og Selvstyret nyder godt af. Han har gennem tiden produceret flere end 225 forskningspublikationer, hvoraf mere end 160 er rent videnskabelige artikler. Derudover har Erik W. Born produceret et hav af populærvidenskabelige artikler, pjecer, bøger og har formidlet populært i stort set alle medier.

Erik W. Born er foregangsmand inden for sit fag, både hvad angår dokumentation af videnskabelig viden om isbjørne og indsamling og dokumentation af traditionel lokalviden. Således har han været med til at gennemføre adskillige store interviewundersøgelser om bjørne, som den i 1999 hvor der blev indsamlet generel lokalviden om isbjørne i Østgrønland; undersøgelsen blev siden gentaget i Nordvestgrønland. Begge undersøgelser har resulteret i større publikationer, der anvendes bredt i undervisningssektoren. Publikationen ”Polar Bears in Northwest Greenland” af Erik W. Born, Anna Heilmann, Lene Kielsen Holm og Kristin L. Laidre blev også under hædersoverrækkelsen fremhævet som et skoleeksempel for hvordan en god interviewundersøgelse skal skrues sammen.

Også bogen ”Grønlands økologi”, som Erik W. Born har redigeret og bidraget til, anvendes i undervisningen.

Rådgiver med ben i næsen

Erik W. Borns direkte bidrag til bevarelse af isbjørnebestandene omfatter blandt andet hans arbejde som rådgiver for Grønlands Hjemmestyre, som indførte kvotesystemet for isbjørne i 2006. Han spillede en central rolle som forsker i afdækningen af afgræsningen mellem de tre isbjørnebestande, som Vestgrønland deler med Canada, og i vurderingen af størrelse af bestandene i Kane Basin (Qaanaaq/Ellesmere Island) og Baffin Bugt i 1990’erne og igen i perioden 2011-2015. Erik W. Born har også skrevet om isbjørnen i de strategiske miljøvurderinger, som skal sikre, at olieselskaber i Grønland påvirker isbjørne mindst muligt. Endelig har Erik W. Born også været aktiv i indførelsen af videnskabelige vurderinger af skadelige virkninger af eksport af isbjørneartikler på isbjørnebestande.

Desuden har Erik W. Born været formand i IUCN’s Polar Bear Specialist Group i 1988-1993 samt i 2009-2011 og i Grønlands og Canadas fælleskomité om isbjørneforskning.

Forskning i et lille samfund som det grønlandske kan have sine udfordringer, især i form af begrænsede midler. Erik W. Borns har gennem sin karriere formået at dække en stor del af sin forskning gennem eksterne bevillinger. Isbjørneforskning i Grønland har primært været finansieret af den danske miljøstyrelse.

Officielt blev Erik W. Born pensioneret fra sin stilling i 2012, men han har siden fungeret som ekstern rådgiver for Grønlands Naturinstitut, hvor han de sidste seks år blandt andet har oplært sin arvtager i isbjørnefaget.

Uddeling af prisen er en international anerkendelse af Grønlands indsats i isbjørneforskning og forvaltning og af det udmærket samarbejde mellem fangere og forskere, som findes i Grønland.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte på tlf.: +299 361200, feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics