How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Synteserapport om landbrug i Grønland er udkommet Udgivet 13.03.2020

Synteserapporten, “Landbrug i Grønland – muligheder og behov for fremtidig udvikling og forskning”, der er udarbejdet for Greenland Agriculture Initiative (GRAIN) i samarbejde med Greenland Perspective er udkommet.

Landbruget i Grønland står over for en uvis fremtid under kraftig påvirkning af et klima i forandring. Det vil få indflydelse på landbrugsmetoderne i Grønland og på mulighederne for udvikling af landbruget. Højere temperaturer muliggør bedre udbytte og højere produktionskapacitet til husdyrfoder samt nye afgrøder, men er også forbundet med mere uforudsigeligt vejr og tørke samt potentiel introduktion af invasive arter og indslæbte skadegørere. Derfor er drift af landbruget lokalt og administration af landbruget på nationalt niveau under pres for at skabe rammer, hvori sektoren effektivt kan tilpasse sig og fortsætte med at bidrage til de politiske ambitioner om større lokal produktion af fødevarer i Grønland.

Læs rapporten her.

Verified by ExactMetrics