How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Havfugle rammer skibene Udgivet 03.12.2012

Hvert år kolliderer ca. 2000 havfugle i Sydvestgrønland med et skib. Grønlands Naturinstitut sætter i en ny rapport for første gang tal på mængden af havfugle, der hvert år dør ved kollision med skibe i grønlandske farvande. Rapporten giver også en række anbefalinger til, hvordan kollisionerne kan undgås.

95 % er edderfugle

Tallet på ca. 2000 fugle i Sydvestgrønland er et groft estimat, der er beregnet ud fra de spørgeskemaer vi har fået tilbage fra skibene og de oplysninger vi har kunnet få om den generelle  skibstrafik i Sydvestgrønland om vinteren. Samlet set er der tale om en betydelig usikkerhed.  Men det står helt klart, at det specielt er almindelig edderfugl der rammes. 95 % af alle de indberettede kollisionerne med skibe i Sydvestgrønland var edderfugle siger seniorforsker Flemming Ravn Merkel fra Grønlands Naturinstitut/Danmarks Miljøundersøgelser.

Data samlet gennem 4 år

Oplysningerne om kollisioner mellem skibe og havfugle er indsamlet gennem 4 år fra Royal Greenlands kuttere, Søværnets skibe og Royal Arctic Lines skibstrafik.  Undersøgelsen startede tilbage i 2002, som led i en samarbejdsaftale mellem Grønlands Naturinstitut og brugerne af de levende resurser. Det var KNAPK, der opfordrede Naturinstituttet til at undersøge, hvor mange havfugle, der hvert år dør ved skibskollisioner og hvor meget det betyder for især edderfuglebestanden.  I dag er kvoten for en fanger 5 edderfugle pr. dag og der skydes hvert år ca. 20.000 edderfugle.

Kollisionerne sker især når sigtbarheden er dårlig. Fuglene bliver tiltrukket af skibenes projektører Foto: Lars Maltha Rasmussen

Kollisionerne kan undgås

Undersøgelsen bekræfter, at kollisionerne sker regelmæssigt om vinteren i Sydvestgrønland i kystnære områder og når sigtbarheden er dårlig. Årsagen er, at fuglene bliver tiltrukket af skibenes projektører om natten og i spørgeskemaerne rapporter skibsførerne i 17 % af tilfældene, at der sker skader på navigations- og kommunikationsudstyr efter kollision med havfugle, fortæller Flemming Ravn Merkel og giver en række anbefalinger til, hvordan man kan undgå de mange kollisioner:

– at skibene ikke sejler ind i de kendte risiko-områder om natten, når sigtbarheden er dårlig;

– at skibspersonalet afskærmer dæksprojektører, så himlen ikke bliver oplyst

– at de slukker dæksprojektører, når de ikke er nødvendige.

Skift til grønt lys

Han anbefaler også at eksperimentere med alternative overvågningsteknikker til scanning af is-forhold eller at skibene ændrer søgelyset efter isbjerge, men gør i øvrigt opmærksom på at der i dag er lovkrav om, at skibe over 150 BT skal være forsynet med isprojektører.

Der er positive erfaringer fra et eksperiment på en boreplatform i Nordsøen, hvor alle udendørsprojektører er skiftet til noget specielt grønt lys, der ikke tiltrækker fuglene i så høj grad som det lys, man plejer at bruge. De umiddelbare erfaringer er, at dem der arbejder på platformene synes at det grønne lys er mere behageligt at arbejde i og kontrasten virker ikke så stor, når man kommer ud inde fra et oplyst rum.

Døde edderfuglehunner Foto: Lars Maltha Rasmussen

For yderlige information om projektet kontakt seniorforsker Flemming Ravn Merkel, +45 46301933 flme@natur.gl

Eller afdelingschef Fernando Ugarte 361200 feug@natur.gl

Merkel, F.R. 2010. Light-induced bird strikes on vessels in Southwest Greenland. Technical Report No. 84, Pinngortitaleriffik, Greenland Institute of Natural Resources

Læs om edderfugle her

Hent øvrige tekniske rapporter fra Grønlands Naturinstitut

Tekst af Kitte Vinter-Jensen, Kommunikationsafdelingen, Grønlands Naturinstitut

Artiklen er bragt i Sermitsiaq fredag d. 3/12-2010

Verified by ExactMetrics