How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Baseline-målinger af sjældne jordarters metaller

Billede: Den aflåste indgang til mineskakten i Kvanefjeld, hvor der blev udført forsøgsbrydning i 1980. Foto: GN

Der er i disse år en del diskussion om sjældne jordarters metaller i det grønlandske samfund, hvilket skyldes at der er lokaliseret en af verdens største forekomster af de sjældne jordarters metaller i fjeldene omkring Narsaq i Sydgrønland. Metallerne er blevet meget eftertragtede, da de bruges i en lang række forbrugerprodukter – fra elektriske motorer til mobiltelefoner og computere. Kendskabet til stoffernes giftighed (toxicitet) er relativt begrænset, ligesom der er begrænset kendskab til stoffernes baggrundskoncentrationer i det grønlandske miljø.

Formålet med nærværende projekt er at indsamle eksisterende data og samtidig få nye data på koncentrationer af sjældne jordarters metaller i jord, ferskvand og saltvand fra forskellige dele af Grønland. Dataindsamlingen sker ved at gennemgå litteraturen og samtidig kontakte relevante forskningsinstitutioner og indsamle data fra deres databaser. Nye data indsamles ved at få Naturinstituttets forskere til at udtage jord og vandprøver i forbindelse med det feltarbejde som udføres forskellige steder i Grønland. På baggrund af tidligere og nye analyseresultater opnås informationer om koncentrationsniveauer og variationer i det Grønlandske miljø. Disse data kan bruges til at vurdere udledningskrav ved mineprojekter, ligesom de på sigt også kan bruges til udarbejdelse af grænseværdier.

For yderligere informationer kontakt Morten Birch Larsen

Verified by ExactMetrics