Nordlig døgling

Illustreret af Pieter Arend Folkens.

Hyperoodon ampullatus

Biologi

Døglingen er en tandhval og tilhøre familien af næbhvaler.  De kan blive op til 9 meter lange og veje op til 8 tons. Hannerne er større end hunnerne.

Føden er noget ensartet og består af små blæksprutter af familien Gonatus, formentlig arten Gonatus fabricii.

Udbredelse

Den nordlige døgling er generelt udbredt nord for 40°N, i den nordlige del af Nordatlanten. I Grønland befinder den sig oftests udenskærs.

Status i Grønland

Døglingen er ikke underlagt kvoter og der indrapporteres årligt mellem 1-10 dyr i Piniarneq.

Forskning og forvaltning

Grønlands Naturinstitut har ingen igangværende projekter med nordlig døgling.

Illustreret af Pieter Arend Folkens.