Demersal rødfisk på kontinentalsoklen i Østgrønland

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Østgrønlands kontinentalsokkel Intet fiskeri
Rådgivning 2022 Intet fiskeri

ICES-rådgiver, at der ikke bør fiskes på bestanden i 2024 (uændret rådgivning fra 2021). Biomassen er vurderet til
at være under kandidater for biomasse referencepunkter.

Demersal rødfisk (Sebastes mentella) og stor rødfisk (Sebastes norvegicus) har i de senere år været forvaltet ved
en fælles TAC for begge arter. Dette forhindrer effektiv kontrol med udnyttelsen af den overfiskede Sebastes mentella. ICES anbefaler at TAC og genopretningsplaner ændres til at være specifikke for hver enkelt rødfiskeart.
Der blev i 2022 fanget 902 tons (Figur 8, venstre). Der fiskes på to arter af rødfisk; S. mentella og S. norvegicus.
Der er usikkerhed omkring fordelingen af de to arter, men siden 2016 har S. mentella ikke domineret de kommercielle fangster. Antallet af ungfisk (rekrutter) har været faldende igennem 7-10 år og biomassen er ved måling i 2020 og 2022 faldet til det laveste niveau i tidsserien (Figur 8, højre).

De grønlandske undersøgelser, der har været benyttet som indikator for rødfiskens biomasse har ikke været gennemført i 2017-2019 eller i 2021. De tyske undersøgelser har heller ikke været gennemført i 2018 eller i 2021-
2022. ICES rådgiver derfor jævnfør forsigtighedsprincippet at der ikke bør fiskes på bestanden i 2024.

Figur 8 Demersal rødfisk på kontinentalsoklen i Østgrønland. Fangster (venstre), biomasse (højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra ICES 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007