Demersal rødfisk på kontinentalsoklen i Østgrønland

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Østgrønlands kontinentalsokkel Intet fiskeri
Rådgivning 2022 Intet fiskeri

ICES rådgiver, at der ikke bør fiskes på bestanden i 2023 (uændret rådgivning fra 2021). Biomas- sen er vurderet til at være under kandidater for biomasse referencepunkter.
Der blev i 2021 fanget 1.302 tons (Figur 8, øverst venstre). Der fiskes på to arter af rødfisk; S. mentella og S. norvegicus. Der er usikkerhed omkring fordelingen af de to arter, men siden 2016 har S. mentella ikke domineret de kommercielle fangster. Antallet af ungfisk (rekrutter) har været faldende igennem 7-10 år (Figur 8, nederst venstre), og biomassen er ved seneste måling i 2020 faldet til det laveste niveau i tidsserien (Figur 8, øverst højre). Rødfisk vokser langsomt og bliver sent kønsmodne, og med den manglende rekruttering forventes der ikke bedring i bestanden i nær fremtid.

Figur 8. Demersal rødfisk på kontinentalsoklen i Østgrønland. Fangster (øverst venstre), biomasse (øverst højre) og biomasse af små rødfisk (nederst venstre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007