Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Nuuk 522 tons
Rådgivning 2021 647 tons

Uddybning af rådgivningen

NAFO rådgiver om hellefisk i seks regioner i Vestgrønlandsk farvand:

Indenskærs* Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.

Nuuk

NAFO rådgiver, at fangsten i Nuuk reduceres til 647 tons i 2021 og 522 tons i 2022. Fangsten i Nuuk i 2020 var 855 tons. Det vurderes, at et bæredygtigt fiskeri ikke skal overstige 398 tons.

Figur 7. Indenskærs hellefisk i Nuuk. Fangster (venstre), gennemsnitsstørrelse (midt) og fangstrater (højre).

Fangsterne var på at lavt niveau fra slutningen af 1980’erne (Figur 7, venstre). Siden 2013 er fangsterne af hellefisk øget kraftigt, men fiskenes gennemsnitsstørrelse er faldet (Figur 7, midt). Fangstraterne er mere end halveret siden 2009 (Figur 7,højre). Tilgængelige data fra fire års trawlsurveys viser en relativt stabil biomasse og god rekruttering af nye årgange.

Indenskærs hellefisk

Rådgivningen om indenskærs hellefisk i Upernavik, Uummannaq, Disko Bugt, Sisimiut-Maniitsoq, Nuuk og Paamiut-Qaqortoq er 2-årig og gælder for 2021-2022. Rådgivningen for områder syd for Disko Bugt blev afgivet første gang i 2020. Data viser, at der ikke er betydende ændringer, og rådgivningen er således uændret.

Hent hele dokumentet for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007