1 Rødlisten

De rødlistede arter, 2018

I alt 112 arter/bestande af dyr og 490 arter af karplanter er blevet vurderet i denne sammenhæng. Det drejer sig om 66 fugle, 38 pattedyr, tre ferskvandsfisk og fem dagsommerfugle (Alle arter dyr), og blandt karplanterne: syv ulvefodsplanter, to brasenføde, fem padderokker, 26 bregner og 450 frøplanter (Alle arter planter).

Blandt disse er én uddød, tre forsvundet (RE), én kritisk truet (CR), fem moderat truet (EN), 77 sårbare (VU) og 43 næsten truet (NT). Disse 130 arter/bestande er alle rødlistede, og udgør 22 % af de bedømte arter/bestande. I alt er 18 pattedyr, 20 fugle, én ferskvandsfisk og 92 karplanter rødlistede (tabellerne nedenfor). Dertil kommer otte pattedyr og fugle og fire karplanter, som indtil videre er bedømt til kategorien med utilstrækkelige data (DD) (Nationale ansvarsarter). Endelig er et enkelt pattedyr, en enkelt fugl og 20 karplanter bedømt som ikke mulige at vurdere (NA) (DD og NA-arter). Resten, i alt 438 dyre- og karplantearter, omfattende 15 pattedyr, 42 fugle, to ferskvandsfisk, fire dagsommerfugle og 374 karplanter, er bedømt som ikke truede (LC).

Det kan måske undre, at en række fuglearter er blevet rødlistede: Europæisk hjejle, lille regnspove og hættemåge. Alle er indvandret til Grønland i løbet af de seneste 60 år. Ingen er etablerede med særligt store bestande, forekommer kun lokalt og opfylder D-kriteriet for moderat truet (EN) eller kritisk truet (CR). Da bestandene af disse tre arter er udløbere af bestande i Island, og deres risiko for at uddø fra Grønland er reduceret på grund af løbende indvandring fra moderbestanden er alle kategoriseret et eller to trin ned. To andre arter, canadagås og sildemåge, er indvandret i løbet af de seneste 30 år, og er nu vidt udbredte og talrige, hvorfor de er kategoriseret som ikke truet (LC).

Blandt de bedømte nulevende organismer er 52 nationale ansvarsarter, dvs. arter/underarter/bestande, som Grønland har et særligt internationalt ansvar for at beskytte. Af disse er der 13 bestande blandt hvilke mere end 20 % af individerne forekommer i Grønland, 23 er endemiske arter/underarter og 16 er bestande af dyr, som vurderes isolerede i Grønland. Dokumentation for vurderingerne af dyrene ses her og af planterne her.

Siden publikation af 2007-listen er fire arter/bestande blevet kategoriseret op (dvs. deres trusselstatus er blevet højere), otte er kategoriseret ned, og to er ændret til med utilstrækkelige data (DD) på grund af manglende nyere data. For fem arter oprindeligt vurderet til ikke mulig at vurdere (NA) eller med utilstrækkelige data (DD) foreligger der nu viden til en egentlig vurdering, og endelig var 10 arter/bestande fejlagtigt vurderet til enten ikke mulig at vurdere (NA) eller med utilstrækkelige data (DD).

En sammenligning med vurderingerne i 2007 ses her.

Rødlisten følger her, delt op i to tabeller, med dyrearterne og karplanterne hvor for sig.

De rødlistede dyr, 2018:

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Autor Vurdering Vurdering international kode Kriterie
Islom Tuullik Gavia immer (Brünnich, 1764) Næsten truet NT D
Lysbuget Knortegås – vestlig bestand Nerlernat Inngikitsulimmiittut Branta bernicla hrota (O.F. Müller, 1776) Næsten truet NT*[VU] D
Lysbuget Knortegås – østlig bestand Nerlernat Canadaiittut Branta bernicla hrota (O.F. Müller, 1776) Næsten truet NT*[VU] D
Jagtfalk Kissaviarsuk Falco rusticolus Linnaeus, 1758 Næsten truet NT D
Hjejle Anngilik Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Næsten truet NT*[VU] D
Lille regnspove Saarfaarsussuaq Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Næsten truet NT*[VU] D
Sabinemåge Taateraarnaq Xema sabini (Sabine, 1819) Næsten truet NT D
Havterne Imeqqutaalaq Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 Næsten truet NT A2a
Sneugle Uppik Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) Næsten truet NT A2a
Hvalros – bestand i Nordøstgrønland Aaveq Tunup Avannaaniittut Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758 Næsten truet NT D
Grønlandshval – Baffin Bugt-bestand Arfiviit Baffin Bugt-imiittut Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 Næsten truet NT D
Narhval – Vestgrønlandsk bestand Qilalukkat qernertat Kitaaniittut Monodon monoceros Linnaeus, 1758 Næsten truet NT A2ad
Laks Kapisilik Salmo salar Linnaeus, 1758 Sårbar VU D, D2
Havørn Nattoralik Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Sårbar VU D
Hættemåge Nasalik Larus ridibundus Linnaeus, 1766 Sårbar VU*[EN] D
Rosenmåge Naajannguaq Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824) Sårbar VU*[EN] D2
Ride Taateraaq Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Sårbar VU A2a
Ismåge Naajavaarsuk Pagophila eburnea (Phipps, 1774) Sårbar VU A4c, C1
Polarlomvie Appa Uria lomvia (Linnaeus, 1758) Sårbar VU A2ad
Lunde Qilanngaq Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) Sårbar VU A2a, C2a
Ulv Amaroq Canis lupus Linnaeus, 1758 Sårbar VU*[EN] D
Isbjørn Nanoq Ursus maritimus Phipps, 1774 Sårbar VU A3c
Hvalros – bestand i Vestgrønland Aaveq, Kitaaniittut Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758 Sårbar VU A2ad
Hvalros – bestand i Nordvandet Aaveq, Avanersuup ammalataaniittut Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758 Sårbar VU A2ad
Klapmyds Natsersuaq Cystophora cristata Erxleben, 1777 Sårbar VU A3ac
Grønlandshval – Spitsbergen-bestand Arfiviit Inngikitsulimmiittut Balaena mysticetus Linnaeus 1758 Sårbar VU D
Blåhval Tunnulik Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) Sårbar VU A1abd
Hvidhval Qilalugaq qaqortaq Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) Sårbar VU A2ad
Kaskelot Kigutilissuaq Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) Sårbar VU A1d
Grønlandsk blisgås Nerleq Anser albifrons flavirostris Dalgety & Scott, 1948 Moderat truet EN A4ab, C1
Almindelig lomvie Appa sigguttooq Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Moderat truet EN A2b
Nordkaper Arfiviit arlaat Eubalaena glacialis (P.L.S. Müller, 1776) Moderat truet EN D
Sejhval Tikaagulliusaarnaq Balaenoptera borealis Lesson, 1828 Moderat truet EN A1ad
Narhval – Østgrønlandsk bestand Qilalukkat qernertat, Tunumiittut Monodon monoceros Linnaeus, 1758 Moderat truet EN A2ad
Spættet (spraglet) sæl Qasigiaq Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Kritisk truet CR C2ai
Islandsk hvinand Niaqortooq Bucephala islandica (Gmelin, 1789) Forsvundet RE
Sjagger Orpimmiutarsuaq Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Forsvundet RE
Nordøstgrønlandsk rensdyr Tuttu, Tunup Avannaaniittut Rangifer tarandus eogroenlandicus Degerbøl, 1957 Uddød EX

En * efterfulgt af en kategori i en kantet parentes betyder, at der er foretaget en nedjustering fra kategorien i den kantede parentes LINK til Niveau 3 kategorier og forklaringer.

De rødlistede karplanter, 2018:

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Autor Vurdering International kode Kriterie
Nordisk mangeløv Uiffak Dryopteris abbreviata (DC.) Newman Næsten truet NT D2
Sabine-ranunkel Ranunculus sabinei R. Br. Næsten truet NT A3c
Nyrebladet ranunkel Ranunculus auricomus L. coll. Næsten truet NT D2
Sne-anemone Anemone richardsonii Hook. Næsten truet NT D2
Multebær Uluusiit/Arpik Rubus chamaemorus L. Næsten truet NT D2
Gåse-potentil Potentilla anserina L. Næsten truet NT D2
Clavering-potentil Potentilla rubella Th. Sør. Næsten truet NT D2
Håret løvefod Alchemilla vestita (Bus.) Raunk. Næsten truet NT D2
Kløftet løvefod Alchemilla wichúrae (Bus.) Stefanss. Næsten truet NT D2
Aks-tusindblad Myriophyllum spicatum ssp. exalbescens L. Næsten truet NT D2
Arktisk hjørneklap Erysimum pallasii (Pursh) Fern. Næsten truet NT A3c
Rundbladet soldug Drosera rotundifolia L. Næsten truet NT D2
Kanadisk hønsebær Cornus canadensis L. Næsten truet NT D2
Knude-firling Sagina nodosa (L.) Fenzl Næsten truet NT D2
Grønlandsk kodriver Primula egaliksensis Wormsk. Næsten truet NT D2
Hede-melbærris Arctostaphylos uva-ursi ssp. coactilis (L.) Spreng. Næsten truet NT D2
Salt-ensian Pilikkiusaq Gentiana detonsa (Rottb.) Don Næsten truet NT D2
Polar-jakobsstige Polemonium boreale Adams Næsten truet NT D2
Hoved-troldurt Pedicularis capitata Adams Næsten truet NT D2
Storlæbet blærerod Utricularia intermedia Hayne Næsten truet NT D2
Arktisk leverurt Parnassia kotzebuei Cham. et Schlechht. Næsten truet NT D2
Klæg-siv Juncus ranarius Perr. & Song. Næsten truet NT D2
Fåblomstret sumpstrå Eleocharis quinqueflora (F. Hartmann) O. Schwartz Næsten truet NT D2
Frynse-star Ivigaasaq Carex magellanica ssp. irrigua Lam. Næsten truet NT D2
Hirse-star Ivigaasaq Carex panicea L. Næsten truet NT D2
Grønlandsk svingel** Festuca groenlandica (Schol.) Frederiksen Næsten truet NT D2
Bølget rapgræs** Poa flexuosa Sm. Næsten truet NT D2
Bruggemanns annelgræs** Puccinellia bruggemanni Th. Sør. Næsten truet NT D2
Kryb-hvene Agrostis stolonifera L. Næsten truet NT D2
Polunins rørhvene Calamagrostis poluninii T. Sør. Næsten truet NT D2
Langes rørhvene Calamagrostis hyperborea Lge. Næsten truet NT D2
Klippe-dværgulvefod Selaginella rupestris (L.) Spring Sårbar VU D2
Sortgrøn brasenføde Isoëtes lacustris ssp. lacustris L. Sårbar VU D2
Skarvgræs Equisetum hyemale L. Sårbar VU D2
Enkelt månerude Botrychium simplex Hitchc. Sårbar VU D2
Stilk-månerude Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. Sårbar VU D2
Unavngiven månerude-art Botrychium tenebrosum A.A. Eaton Sårbar VU D2
Azorisk slangetunge Ophioglossum azoricum C. Presl Sårbar VU D2
Bjerg-bægerbregne Uiffak Cystopteris montana (Lam.) Desv. Sårbar VU D2
Almindelig fjerbregne Uiffak Athyrium filix-femina (L.) Roth. Sårbar VU D2
Almindelig engelsød Polypodium virginianum L. Sårbar VU D2
Salt-ranunkel Ranunculus cymbalaria Pursh Sårbar VU D2
Fruebær Rubus saxatilis L. Sårbar VU D2
Eng-nellikerod Geum rivale L. Sårbar VU D2
Ross’ nellikerod** Geum rossii (R.Br.) Ser. Sårbar VU D2
Bidende stenurt Sedum acre L. Sårbar VU D2
Dværg-milturt Chrysosplenium tetrandrum (N. Lund) Th. Fr. Sårbar VU D2
Kanadisk braya Braya novae-angliae (Rydb.) Th.Sør. Sårbar VU D2
Islandsk guldkarse Rorippa islandica (Oed.) Borb. Sårbar VU D2
Strandsennep Cakile edentula ssp. edentula (Biegelow) Hook. Sårbar VU D2
Stilk-mælde Atriplex longipes ssp. praecox Drej. Sårbar VU D2
Storblomstret hønsetarm Cerastium arvense L. Sårbar VU D2
Kanadisk hindeknæ Spergularia canadensis (Pers.) G. Don Sårbar VU D2
Nordisk fjeldarve** Androsace septentrionalis L. Sårbar VU D2
Skovstjerne Trientalis europaea L. Sårbar VU D2
Rosmarinlyng Andromeda polifolia L. Sårbar VU D2
Unavngiven hybrid mellem arktisk alperose og mosepost X Ledodendron vanhoeffeni (Abromeit) Dalgaard & Fredskild Sårbar VU D2
Blåbær Vaccinium myrtillus L. Sårbar VU D2
Smalbægeret ensian Gentiana amarella (L.) Boerner Sårbar VU D2
Snabel-troldurt Ulannerusaq Pedicularis groenlandica Retz. Sårbar VU D2
Arktisk troldurt Pedicularis langsdorfii ssp. arctica Fisch. ex Stev. Sårbar VU D2
Sudetisk troldurt** Pedicularis sudetica ssp. albolabiata Willd. Sårbar VU D2
Trenervet snerre Galium boreale L. Sårbar VU D2
Grønlandsk blåøje Sisyrinchium groenlandicum Böch. Sårbar VU D2
Rundbladet rhizom-gøgeurt Milalinnguaq Ameorchis rotundifolia (Banks ex Pursh) Hult. Sårbar VU D2
Harril Juncus gerardii Lois. Sårbar VU D2
Rensdyr-frytle Luzula wahlenbergii Rupr. Sårbar VU
Tæt kæruld Eriophorum spissum Fern. Sårbar VU D2
Almindelig sumpstrå Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes Sårbar VU D2
Enskællet sumpstrå Eleocharis uniglumis (Link) Schultes Sårbar VU D2
Grenet star Ivigaasaq Carex chordorrhiza L. Sårbar VU D2
Tofrøet star Ivigaasaq Carex disperma Dew. Sårbar VU D2
Trefrøet star Ivigaasaq Carex trisperma Dew. Sårbar VU D2
Lagune-star Ivigaasaq Carex mackenziei Krecz. Sårbar VU D2
Skjult star Ivigaasaq Carex abdita Wbg. Sårbar VU D2
Salt-star Ivigaasaq Carex salina Wbg. Sårbar VU D2
Lyngbyes star Ivigaasaq Carex lyngbyei Horn. Sårbar VU D2
Kølle-star Ivigaasaq Carex buxbaumii Wbg. Sårbar VU D2
Fåkapslet star Ivigaasaq Carex vaginata Tausch Sårbar VU D2
Grøn star Ivigaasaq Carex viridula Michx. Sårbar VU D2
Præriehavre Dantonia spicata (L.) Beauv. Sårbar VU D2
Rosenkrantz’s annelgræs Puccinellia rosenkrantzii Th. Sør. Sårbar VU D2
Hængegræs Arctophila fulva (Trin.) Anders. Sårbar VU D2
Tæppegræs Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Sårbar VU D2
Dunet tundragræs Dupontia fisheri R.Br. Sårbar VU D2
Stortoppet hvene Agrostis gigantea Roth Sårbar VU D2
Vellugtende festgræs Hierochloë odorata (L.) Beauv. Sårbar VU D2
Svømmende vandaks Potamogeton natans L. Sårbar VU D2
Langbladet vandaks Potamogeton praelongus Wulf. Sårbar VU D2
Hjertebladet vandaks Potamogeton perfoliata L. Sårbar VU D2
Bændeltang, ålegræs Zostera marina L. Sårbar VU D2
Forskelligbladet tidsel Cirsium helenioides (L.) Hill. Forsvundet RE D2

Karplanter markeret med ** har ikke været navngivet på dansk før.