Stenbider

Vurdering af stenbider (Cyclopterus lumpus) i Vestgrønland baseret på kommercielle data 2010-2021

Vi fremfører her en vurdering af stenbiderfiskeriet og præsenterer en etårig rådgivning, baseret på forvaltningsplanen (Forvaltningsplan for stenbiderhunner i Vestgrønland 2021-2025), for den total fangstmængde (TAC). Indhandlingerne i 2021 udgjorde 1136,8 t rogn, som var 7,5 % under den biologiske rådgivning og initiale TAC. Fangstbarheden (LPUE) steg fra 2020 til 2021  med 11,6 %. LPUE har de seneste to år været de højeste for hele perioden 2010-2021 og gennemsnittet for de to år er 22,5 % højere end reference LPUE’en fra 2010-2013. I henhold til forvaltningsplanen, vil det medføre en forøgelse af TAC’en fra 2021 på 1229,4 t til 1475,3 t i 2022 (stigning på 20 %). Obs, jf. den nye forvaltningsplan kan TAC maksimalt forøges med 20 % per år. Der rådgives ikke længere for antallet af fiskedage og der gives rådgivning for et år ad gangen.

Year LPUE Standard error
2010 141.1 5.5
2011 159.8 5.9
2012 146.2 5.0
2013 179.3 5.3
2014 165.5 4.9
2015 149.2 6.4
2016 135.6 5.9
2017 168.5 7.8
2018 137.9 5.9
2019 146.0 5.1
2020 181.3 6.8
2021 202.3 7.6
Table II: LPUE index by year with standard error

Hent hele dokumentet her: Opdatering af fiskeriet efter stenbiderhunner 2010-2021

Vurdering af stenbider i Vestgrønland baseret på kommercielle data

På det nedenstående linke kan du læse vurderingerne af stenbider i Vestgrønland fra de forrige år.

Dokumenterne er på engelsk med resumé på dansk og grønlandsk.

2010-2020 2010-2019   2010-2018 
2010-2017 2010-2016   2010-2015
2010-2014