Stenbider

Vurdering af stenbider (Cyclopterus lumpus) i Vestgrønland baseret på kommercielle data 2010-2024

Grønlands Naturinstitut (GN) fremfører her en vurdering af stenbiderfiskeriet og præsenterer den biologiske rådgivning i henhold til retningslinjer fra ’Forvaltningsplanen for stenbiderhunner i Vestgrønland 2021-2025’. Den biologiske rådgivning for 2024 er på 1.475,3 tons, hvilket er samme rådgivning som i 2022 og 2023. Fangsterne i 2023 var på 1.407 t rogn og 4,6 % under rådgivningen og den fastsatte kvote. Fangstraterne(effektiviteten) i 2023 steg 19 % i forhold til 2022 og er nu på højeste niveau for perioden 2010-2023.

Vurderingen af stenbiderfiskeriet er baseret på data fra fiskeriet, herunder totale fangster og fangstrater. Landingerne har i de senere år ligget betydeligt under rådgivningen og de fastsatte kvoter, og GN vurderer, at dette medfører stor usikkerhed på metoden med at gange stigende fangstrater på rådgivningen. Denne usikkerhed er baggrunden for at GN anbefaler, at man bibeholder sidste års rådgivning på maksimalt 1475,3 t. Konkret var fangstraten i 2022 56 % højere end den fastsatte reference i forvaltningsplanen (2010-2013), og følges planen kan kvoten forøges med 20 % i 2023 (’stigning i fangstraterne ganges på forrige års rådgivning’). Gennem en årrække er der fisket mindre end den biologiske rådgivning, og dette kan konkret have haft en positiv effekt på bestanden og forklare stigningen i fangstraterne. Stigningerne i fangstrater har medført en forøgelse af den biologiske rådgivning, men fiskeriet tager ikke hele kvoten/rådgivningen (4.6 % under). Den aktuelle rådgivning er historisk høj og konsekvenserne for dette høje niveau af landinger, er endnu ikke set. GN anbefaler derfor, at rådgivningen fra 2022 fastholdes.

Figur 1: Totale landinger af stenbiderrogn (t) fra 1987 til 2023 og TAC rådgivningerne fra 2016.

Figure 2: LPUE estimates for the West Greenland area. Figure 3: NAFO area specific LPUE estimates. Vertical bars are standard errors. Btrigger and Blim values are indicated.

Figure 2: LPUE estimates for the West Greenland area. Figure 3: NAFO area specific LPUE estimates. Vertical bars are standard errors. Btrigger and Blim values are indicated.

Figure 4: Cumulative landings over the year in proportions by year.

Year  LPUE  Standard error
2010 141.1 5.1
2011 159.8 5.5
2012  146.2 4.6
2013 179.3 4.9
2014 165.5 4.6
2015 149.2 6.0
2016  135.6 5.5
2017 168.5 7.2
2018  137.9 5.4
2019  146.0 4.8
2020  181.3 6.1
2021  202.3 6.9
2022  220.0 9.3
2023 266.0 8.2

Table II: LPUE index by year with standard deciations

Hent hele dokumentet her: Opdatering af fiskeriet efter stenbiderhunner 2010- 2023 

Vurdering af stenbider i Vestgrønland baseret på kommercielle data

På det nedenstående linke kan du læse vurderingerne af stenbider i Vestgrønland fra de forrige år.

Dokumenterne er på engelsk med resumé på dansk og grønlandsk.

 

2010-2022 2010-2021   2010-2020
2010-2019 2010-2018  2010-2017
2010-2016  2010-2015 2010-2014