Stor rødfisk i Østgrønland og Island

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Baffin Bugt og Davis Stræde 25.545 tons
Rådgivning 2022 31.855 tons

Stor rødfisk (S. norvegicus) i Østgrønland og Island

ICES rådgiver, at totalfangsten i 2023 ikke overstiger 25.545 tons (rådgivning 2022: 31.855 tons). Bestanden deles med Island og Færøerne, og jævnfør aftale med Island har Grønland 10 % af kvoten. De samlede fangster i 2021 var 43.426 tons (Figur 7, øverst venstre), hvoraf 3.532 tons blev fanget ved Grønland. Der fiskes blandet på to arter af rødfisk: S. mentella og S. norvegicus. Der er usikkerhed vedr. fordelingen af de to arter, men siden 2016 har S. norvegicus domineret i de kommercielle fangster.

Fiskeridødeligheden (F) har været stabil i de sidste mange år, men er over det optimale bære- dygtige niveau, Fmsy (Figur 7, nederst venstre). Gydebiomassen (SSB) er faldet siden 2015, og er nu på den biologisk grænseværdi MSY  trigger (Figur 7, nederst højre). Tilgangen af små fisk (re- krutter) til bestanden har været lav siden 2014 (Figur 7, øverst højre) og bestanden vil derfor formentlig fortsætte med at falde med det eksisterende fiskeritryk.

Figur 7. Stor rødfisk i Østgrønland og Island: Fangster (øverst venstre) og rekruttering (øverst højre). Fiskeridødelighed (F) (nederst venstre) og gydebiomasse (SSB) (nederst højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007