Udenskærs torsk ved Øst- og Sydvestgrønland

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs, Øst-og Sydvestgrønland 8.768 tons
Rådgivning 2021 6.091 tons

For denne rådgivning har ICES været nødsaget til at udføre yderligere arbejde og dokumentation af den matematiske model, der benyttes til rådgivningen. Baggrunden for det ekstra arbejde er at fiskerimønsteret over de senere år har ændret sig så der nu fiskes på en større andel af store gamle torsk sammenlignet med tidligere. Dette har haft en indflydelse på migrationen til Island, som der er taget højde for i modellen. Som resultat var usikkerhederne i den matematiske model uacceptable. Modellen blev derfor gennemgået og migrationen revurderet over de seneste år. Usikkerhederne ligger nu på acceptable niveauer.

Baggrund for rådgivningen

De årlige fangster har siden 2015 været på omkring 15.000 tons, men undtagelse af 2019 hvor der blev fanget 18.074 tons (Fig. 1, venstre). Rekrutteringen er baseret på enkelte årgange, og den seneste årgang af betydning er fra 2003 (Fig. 1, højre).

Fiskeridødeligheden er steget siden 2009 og er siden 2019 over FMSY, som er grænsen for en langsigtet, bæredygtig udnyttelse af bestanden (Fig. 2, venstre). Gydebiomassen er siden 2014 faldet, men er fortsat over et biolo­gis­k bæredygtigt niveau (Fig. 2, højre).

Ingen af de to årlige fiskeribiologiske undersøgelser i området blev gennemført i 2018, i 2019 blev der kun gennemført det tyske survey og i 2020 blev både det tyske og grønlandske suvey gennemført. De manglende undersøgelser fører til usikkerhed i vurderingen af bestanden.

 

Hent hele dokumenterne for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO og Rådgivningen om torsk Øst-/Sydvestgrønland i 2022 fra ICES 

ICES rådgiver om tre forvaltningsmæssige bestande af torsk i grønlandsk farvand:

Indenskærs Torsk, der gyder i en række vestgrønlandske fjorde.
Udenskærs Torsk, der historisk har gydt på vestgrønlandske banker nord for Julianehåbsbugt.
Torsk, der primært gyder på Kleine Banke ved Østgrønland.
Torsk fra de forskellige bestande blandes uden for gydesæsonen.

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007