Udenskærs gydende torsk fra Østgrønland-Island

Rådgivning for 2025

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs gydende torsk Østgrønland-Island

2024, 2025 og 2026

23.518 tons
Rådgivning 2023 23.518 tons

ICES-rådgiver, at når forsigtighedstilgangen anvendes, bør fangsterne i (2024), 2025 og 2026 højst være 23 518 t.

Torsk af Østgrønland/Island oprindelse fanges både i Øst- og Vestgrønland (se Figur 1). Vandringen til/fra Vestgrønland er veldokumenteret og disse torsk skelnes fra lokale vestgrønlandske gydere ved hjælp af genetik. Der er imidlertid ikke genetisk forskel på torsk der gyder på Kleine Banke (Østgrønland) og i Island, og forståelsen omkring vandringer mellem Island og Dohrn Banke, hvor hovedparten af fiskeriet i de seneste år foregår (figur 4) er mangelfuld. Af denne årsag kan ICES ikke vurdere bestandens status i forhold til udnyttelse og referencepunkter. Rådgivningen er derfor givet efter princippet for ’data-mangelfulde’ bestande (konkret en 20% nedgang fra fangsterne i 2022).

Figur 4 Torsk (Gadus morhua), Østgrønlands-Island udenskærs gydende bestand. Fangster pr. år fordelt på områder: Vestgrønland (sort), Sydøstgrønland (mørkegrå) og Dohrn Banke (lysegrå).

Figur 4 Torsk (Gadus morhua), Østgrønlands-Island udenskærs gydende bestand. Fangster pr. år fordelt på områder: Vestgrønland (sort), Sydøstgrønland (mørkegrå) og Dohrn Banke (lysegrå).

Alle fire gydebestande anses for at være reproduktivt isolerede på en tidsskala, der er relevant for forvaltningen af fiskerierne. Tidsserierne for vurderingerne blev forkortet til at starte i 2000, fordi gydebestandenes produktivitet blev antaget at have ændret sig, og genetiske data var begrænset før år 2000. De bestande, der blev brugt til rådgivning i 2023, er ikke direkte sammenlignelige med de tre bestande, ICES gav rådgivning for fra 2015 til 2022.

I de senere år har fiskeriindsatsen og fangsterne på skråningen syd for Dohrn Banke (nordøstlige del af division 14.b, Q1 og Q2 i figur 5), hvor der fanges store gamle torsk, været betydeligt stigende (figur 4). Fangsterne i området omkring Dohrn Banke var 1 % i 2009-2011 og nåede 69 % i 2021-2023 i forhold til de samlede fangster af torsk med den østgrønlandske/islandske genetiske signatur. Disse fisk har samme genetiske signatur som torsk, der gyder udenskærs i Østgrønland og Island, men deres gydeoprindelse og migrationsmønstre er ukendte. Dette understreger behovet for mere viden om bestandsstrukturen af ​​torsk med denne specifikke genetiske signatur.

Rådene i dette ark er baseret på det seneste geografiske fiskerimønster (dvs. det meste af fangsten kommer fra området omkring Dohrn Banke), og afvigelse fra dette geografiske mønster kan resultere i overudnyttelse i områder uden for Dohrn Banke.

ICES noterer sig eksistensen af ​​en midlertidig fiskerilukning (marts-maj) på Kleine Bank, som anses for at være den vigtigste gydeplads for torsk i Østgrønland, men ICES har ikke evalueret effekten af ​​denne foranstaltning.

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra ICES 

Figur 5 Torsk i Vestgrønland (NAFO Subarea 1) og ICES Subarea 14 (Østgrønland udenskærs gydende torsk). Fordeling af kommercielle fangster af torsk fra den ‘Østgrønland-Island udenskærs gydebestand’ i tons per feltkode i 2022. Den blå pil indikerer Dohrn Banke og den orange firkant indikerer det område der er lukket for fiskeri for at beskytte gydning på Kleine banke.

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007