Upernavik

Rådgivning for 2025

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2024.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Upernavik 5.801 tons
Rådgivning 2024 6.070 tons

 

NAFO rådgiver uændret, at totalfangsten i 2025 og 2026 ikke overstiger 5.801 tons (tidligere rådgivning: 6.070 t). Fangsten i 2023 var 7.300 tons (Figur 4, øverst venstre). Gennemsnitlængden i landingerne er steget svagt. Fiskeriets fangstrater viser en relativ stabilitet fra 2015, og fra fabrikslandinger er der stabilitet siden 2017. 2022 garn surveyet viser et fald og niveauet er nu under gennemsnittet i tidsserien.

Fiskeriet er baseret på 2 årgange med alder 7 og 8.

Figur 4. Indenskærs hellefisk i Upernavik.  Fangster (øverst venstre), gennemsnitslængde (øverst midt), fangstrater fiskeriet (øverst højre), biomasse fra garnundersøgelser (nederst venstre) og årsklasser i fiskeriet fra 1990 (nederst højre)..

Hent hele dokumentet for rådgivning 2024 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra NAFO 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007