Upernavik

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Upernavik 6.070 tons
Rådgivning 2022 5.068 tons

 

NAFO rådgiver, at fangsten i 2023 og 2024 ikke overstiger 6.070 tons. Det er 20% højere end tidligere rådgivning på 5.068 tons.

Rådgivningen følger retningslinjer for datasvage bestande. Metoden benytter et gennemsnit af biomassen fra garn-undersøgelser fra de sidste 3 år, der vægtes mod tilsvarende data 4–7 år tidligere (gennemsnit af biomassen fra 2019-21/gennemsnit af biomassen fra 2015-18). Data viser en fremgang på 20%, som lægges til tidligere rådgivning.

Figur 4. Indenskærs hellefisk i Upernavik. Fangster (venstre), gennemsnitslængde i landinger (midt), biomasseindeks fra garn undersøgelser (højre).

Fangsterne steg gradvis fra 1980 til 7.000 tons i 1998 og de sidste 15 år har fangsterne ligget mellem 7.500 tons og 9.000 tons. Fangsten i 2021 var 8.480 tons (Figur 4, venstre). Gennemsnitslængden var stabil fra 1997 til 2009, men faldt herefter fra 65 cm til 55 cm (Figur 4, midt).

Garn undersøgelser i 2020 og 2021 viser en stigning i biomassen sammenlignet med tidligere niveau (Figur 4, højre), og undersøgelserne viser flere fisk end tidligere mellem 40-55 cm og omkring 30 cm.

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007