Upernavik

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Upernavik 6.070 tons
Rådgivning 2023 6.070 tons

 

NAFO rådgiver uændret, at totalfangsten i 2024 ikke overstiger 6.070 tons. Fangsten i 2022 var 7.740 tons (Figur 4, øverst venstre). Gennemsnitlængden i landingerne er faldet svagt. Opdaterede fangstrater fra logbøger viser relativ stabilitet siden 2015, og fra fabrikslandinger er der stabilitet siden 2017. Selvom 2022 garn surveyet viser et fald er niveauet stadig over gennemsnittet i tidsserien.

De opdaterede data indikerer ikke betydende ændringer i bestandens status.

Figur 4. Indenskærs hellefisk i Upernavik.  Fangster (venstre), gennemsnitslængde i landinger (midt), biomasseindeks fra garn undersøgelser (højre)).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2024 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra NAFO 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007