Afdelingschef til miljøafdelingen på Grønlands Naturinstitut Udgivet 12.01.2024

Grønlands Naturinstitut, der rådgiver Grønlands Selvstyre, kommuner og andre instanser i spørgsmål relateret til de levende ressourcer, søger en afdelingschef til Afdeling for Miljø og Råstoffer med tiltrædelse 1. april 2024 eller snarest derefter.

Afdeling for Miljø og Råstoffer består i øjeblikket af syv videnskabelige medarbejdere og en afdelingschef. Opgaverne i afdelingen omfatter bl.a.

 • Forskningsbaseret rådgivning omkring miljøet til Grønlands Selvstyre med hensyn til råstofaktiviteter og andre aktiviteter.
 • Monitering af effekter af klimaforandringer i programmet Greenland Ecosystem Monitoring.
 • Tværgående håndtering af rumlige data, software og instrumenter (GIS, sonar mv.).
 • Deltagelse i internationale arbejdsgrupper og projekter.
 • En række andre projekter og aktiviteter, der relaterer til miljøet.

Læs mere om afdelingen og Grønlands Naturinstitut her: www.natur.gl.

Arbejdsopgaver

Som afdelingschef i Afdeling for Miljø og Råstoffer forventer vi, at du understøtter:

 • Økonomi, administration, mødeledelse, udvikling, kommunikation og personaleledelse mv. i afdelingen.
 • Afdelingens og dit eget bidrag til instituttets generelle udvikling og koordination igennem ledelsesgruppen.
 • Koordinering med vores myndigheder og samarbejdspartnere i Grønland, Danmark og udlandet.
 • Rådgivning om miljømæssige aspekter i aktiviteter fra råstofindustrien og øvrig industri.
 • Udvikling af afdelingens og instituttets data mht. kompetencer og services.
 • Projekter, der underbygger afdelingens kapacitet.
 • Rådgivning og anden assistance til myndigheder og det øvrige samfund i emner, der relaterer til afdelingens arbejde og kompetencer.

Kvalifikationskrav

Vi søger en leder med en relevant, videregående, akademisk uddannelse, og gerne med erfaring relateret til miljørådgivning. Ansøger skal have kendskab til et eller flere af afdelingens arbejdsområder.

Kendskab til det grønlandske sprog og samfund er en fordel, men ikke en forudsætning.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der er fastsat rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. Stillingen er på nuværende tidspunkt klassificeret svarende til LR 36 under Den fælles Chefaftale.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tjenestestedet er Nuuk. Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med feltarbejde og møder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos direktør Josephine Nymand +299 361200, jony(at)natur.gl.

Ansøgning:

Du søger stillingen her (LINK)

Ansøgningsfrist er den 18. februar 2024 kl. 24:00.