Kommunikationsmedarbejder søges til Pinngortitaleriffik Udgivet 18.10.2022

Kunne du tænke dig at formidle med video, hjemmeside, sociale medier, podcast og skrivelser om Grønlands naturlige ressourcer? – både de levende og råstofferne? At følge forskning i klimaforandringer? At være bindeled mellem det grønlandske samfund, forskerverdenen og det politiske system? At være i tæt kontakt med fiskere, fangere og andre aktører? Hvis svaret er “ja”, og kan begå dig på grønlandsk, dansk og engelsk, kan det være dig, Pinngortitaleriffik har brug for.

Pinngortitaleriffik er Grønlands forskningsinstitut inden for de levende ressourcer. Instituttet har fire faglige afdelinger samt en administrationsafdeling. Dertil er kommunikationssekretariatet knyttet til ledelsen som en stabsfunktion. Sekretariatet servicerer ledelsen i Pinngortitaleriffik.

 

Arbejdsopgaver

Dine opgaver som kommunikationsmedarbejder bliver bl.a.:

 • at skrive grønlandsk- og dansksprogede pressemeddelelser samt nyheder til instituttets hjemme­ side www.natur.gl
 • at være med til at udvikle instituttets informationsmaterialer med video eller podcast via hjemmeside samt sociale og digitale medier
 • at udarbejde grønlandsk- og dansksprogede informationsmaterialer artikler, videoer, skilte etc. i samarbejde med forskere
 • at være med til at udarbejde grønlandsk- og dansksprogede svar på henvendelser fra myndigheder, det politiske system samt samarbejdspartnere i samarbejde med forskere
 • at være bindeled mellem de grønlandsk sproget samarbejdspartnere og instituttet

Kompetencer

Vi forventer, at du har en uddannelse inden for journalistik eller kommunikation og har:

 • gode skriftlige og kommunikative evner
 • sikker grønlands, dansk og engelsk i skrift og tale
 • kendskab til digitale og sociale medier
 • rådgivning om intern og ekstern kommunikation
 • teknisk flair
 • erfaring med presse- og krisehåndtering

Løn og anttelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende for­ handlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig

Der hører ingen bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Else Løvstrøm på tlf. 3612 00 eller på e-mail ellm@natur.gl

Ansøgning skal være modtaget senest den 7. november 2022

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.