Tarajoq part 3 Udgivet 13.07.2023

Arktisk panserulk fanget iblandt en stor rejefangst.
Blandet fangst bestående af hesterejer, håising, rødfisk, tobis og ulke.
Juvenile rødfisk er hyppige disse år både på vest- og østkysten.
Isbjerg i Diskobugten.
Biologistuderende i arbejde med at studere fisk.
Tærben er den mest almindelige rokke i Grønland. Vi undersøger deres maveindhold for at se hvor mange rejer, de spiser, og i den forbindelse fandt vi denne gravide hun, som havde to ægkapsler i sig.
Forskellige fisk, som er frasorteret rejefisken: knurulke (øverst tv), laksetobis og lodde (øverst th), isprikfisk og arktisk panserulk (nederst tv) og polartorsk (nederst th).
Sortering af håising.
Snekrabbe blandt dybhavsrejer.
Blandet fangst fra lavt vand af søpølser og ulke.
Nedsænkning af CTD – et apparat der måler temperatur og saltholdighed fra overfladen og ned til havbunden.
Grønlandshaj i trawlet.
Opmåling af grønlandshaj på trawldæk, inden den genudsættes.
Pigget stenbider.

Udover den økonomisk vigtige dybhavsreje (Pandalus borealis), fanger trawlet også en bred vifte af andre rejer, fisk og diverse hvirvelløse dyr. Artssammensætningen er meget afhængig af hvilke områder, der fiskes i, samt hvilke dybder, der fiskes. På det lave vand fra omkring 50-200 m fanges der nogle gange hesterejer, søpølser, og mange forskellige slags ulke. På dybere vand mellem 200 og 400 m får vi også arter såsom polartorsk, snekrabbe, langebarn, ålebrosmer, havkat og små rødfisk. I Disko Bugt-området omkring Store Hellefiskebanke blev der også fanget mange mindre hellefisk i sammenblanding med det ovenstående. Der er mere end 300 fiskearter i havet omkring Grønland. Den største fisk, der blev fanget på turen, var en grønlandshaj, der vejede ca 300 kg. Hajen blev mærket med et nummer, så den kan genkendes, hvis den skulle blive fanget igen engang i fremtiden.

Alle billeder er taget af Julius Nielsen