How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Naturinstitut mærker nar- og hvidhvaler med satellitsendere Udgivet 20.11.2007

Grønlands Naturinstitut mærker nar- og hvidhvaler med satellitsendere med base i nyetableret feltstation i Niaqornat Grønlands Naturinstitut åbnede den 1. november 2007 en ny feltstation i bygden Niaqornat i Uummannaq fjorden. Et type Illorput 82 hus er blevet sat i stand og fungerer nu som base for ophold og feltaktiviteter i området Biologerne kan nu gennem længere ophold i Niaqornat lave undersøgelser af fangst dyr og miljøet i området. Naturinstituttet håber med feltstationen at fangere og biologer vil udvikle et samarbejde, og at forståelsen for både biologernes arbejdsmåder og fangernes vilkår vil kunne forbedres.

Den første opgave har været at fange nar- og hvidhvaler med garn for at mærke disse med satellitsendere. Lyttebøjer er blevet lagt ud for at registrere om der er hvaler som kommer i nærheden af garnene. Bøjerne kan sende hvallyde til en computer i feltstationen, og området kan dermed overvåges i de mørke timer. Biologer og fangere har således nu i samarbejde udstyret en stor han narhval med satellitsender og måleinstrumenter. Det er planen at endnu flere skal mærkes.

For at kunne give god rådgivning, er det nødvendigt for biologerne at vide hvor mange hvaler der findes og hvordan de forskellige bestande er fordelt i landet. Satellitsenderne bruges i kombination med tælling fra fly, til at finde ud af hvor store bestandene er. Satellitsenderne skal også vise om hvalerne har specielle fødesøgningsområder og vise deres vinteropholdssteder (det er muligt at Uummannaq-hvalerne er forbundet med hvalerne i Inglefield Bredning ved Qaanaaq). Fremtidige ændringer i isen i Baffin Bugten vil især ske i Disko Bugt-Uummannaq området og det vil betyde ændrede vandringsmønstre for hvalerne.

Hvalerne bruges også til at måle havtemperaturen vinteren igennem i Baffin Bugten. Hvalerne laver dybe dyk flere gange om dagen, og senderne måler temperaturen på forskellige dybder og sender oplysningerne via satellit til Grønlands Naturinstitut. Satellitsenderne vil yderligere vise om hvalernes forårs- og efterårsvandringer evt. vil krydse oliefelter. Hvalerne kan blive påvirket af evt. fremtidige olieudvindingsaktiviteter i Baffin Bugten, herunder området udfor og nordvest for Disko Bugten.

Verified by ExactMetrics