How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rejebestanden ved Grønland falder fortsat Udgivet 18.11.2007

Højst 80.000 tons rejer i Vestgrønland. Det er den maksimale fangst af rejer, som Pinngortitaleriffiks biologer råder Naalakkersuisut at begrænse fangsten til i 2013.

I 2012 var den biologiske rådgivning for rejefiskeriet på 90.000 tons og den nye rådgivning med yderlige reduktion i 2013 afspejler, at der forsat er tale om nedgang i bestanden.

For Østgrønlands vedkommende er den biologiske rådgivning for rejefiskeriet uændret på 12.400 tons i 2013.

Baggrunden for den fortsat faldende biologiske rådgivning for rejer i Vestgrønland er:

·         Fortsat faldende biomasse (mængden af rejer målt i vægt)

·         Rekord lav tilgang af små rejer til det fremtidige fiskeri

·         Biomassen af torsk i 2012 i de områder der er rejer er relativt høj og må inddrages i rådgivningen i forhold til den mængde rejer torsken spiser. Det skal dog ikke forstås således, at den fiskbare torskebestand i rejeområderne er høj, for den er slet ikke i nærheden af de historisk høje bestandstal for torsk

Biologiske undersøgelser viser, at den totale biomasse af rejer i Vestgrønland er faldet fra 2003 til 2012. Faldet er særlig stort i de udenskærs områder. Den nuværende totale biomasse af rejer ligger nu på niveau med de mængder der var i slutningen af 1990´erne. Her lå de gennemsnitlige årlige totale fangster på 80.000 tons.

Logbøger fra rejefiskerne viser også, at fiskerne i perioden 2009 til 2012 har brugt flere ressourcer på at fange den samme mængde rejer, som i perioden 2005-2008.

Når der er relativ få rejer som i disse år, så er bestanden mere sårbar overfor et højt fisketryk sammenlignet med de år hvor der var mange rejer. Bestanden bliver mere sårbar og biologerne vurderer nu at et fangstniveau på 80.000 tons enten vil lægge sig på eller over et bæredygtigt niveau. Beregninger viser, at et fangstniveau på 80.000 tons giver en risikoen for at overskride den såkaldte bæredygtige dødelighed på 34 %. Det er samme risiko som sidste år. Den bæredygtige dødelighed er et tal for den totale reduktion af rejebiomassen gennem fangst og torskens fødeindtag af rejer.

For Østgrønlands vedkommende er den biologiske rådgivning fortsat på 12.400 tons, hvilket er uændret siden 2004. Siden 2003 har fangsterne været faldende fra ca. 13.000 tons til 2.000 tons ved udgangen af 2012. Biologiske undersøgelser og data fra fiskeriet i 2012 viser en mindre nedgang i bestanden og hvis denne tendens fortsætter, råder biologerne til at fangsterne reduceres.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. 361200 eller mail: hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics