How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Det er fortsat for tidligt at fiske torsk i Grønland Udgivet 26.06.2009

Og flere fiskebestande er hårdt pressede

Grønlands Naturinstituts fiskeribiologer rådgiver, at der heller ikke fiskes torsk i 2010 – det er nødvendigt, hvis man vil give bestanden mulighed for at vokse. Både inden- og udenskærs er der kun små årgange i torskebestanden. De mest markante årgange er fra 2003 og 2005. Biologerne har ikke store forventninger til bestanden, før der er flere gydende torsk og flere samt større årgange. Fangsterne i 2007 og 2008 var på henholdsvis 16.000 t og 25.000 t. I 2009 er kvoten sat til 20.000 t og dermed falder fangsten i år i forhold til sidste år.

Hellefisk i farvandet mellem Østgrønland og Island er også hårdt presset

Fiskeribiologerne rådgiver at fangsterne i 2010 uændret bør være på højst 5.000 t. Bestanden af hellefisk i Østgrønland er fælles for Grønland og Island og de samlede islandske og grønlandske fangster i 2008 var på 23.000 t, så der er reelt tale om en meget stor nedgang i fangstmulighederne. Fangster og kvoter har i mange år været betydeligt større end den biologiske rådgivning viser at der har været grundlag for og biologerne anbefaler, at de to lande indgår en aftale om hvordan bestanden forvaltes og kvoten fordeles.

Hellefisk er blevet mindre

I Diskobugten er hellefisk blevet gennemsnitligt 10 cm mindre siden 2001. De biologiske undersøgelser viser, at der også er færre fisk fra de yngre generationer på vej ind i fiskeriet. Biologerne anbefaler derfor at fangsterne i 2009 og 2010 bliver på højst 8.800 t (1.600 t mindre end fangsten i 2007). Hvis fiskeriet begrænses kan fiskerne forvente at fange større fisk, – og kan dermed med større fordel udnytte fiskens naturlige vækst.

Sammendrag af den biologisk rådgivning for 2010 for fiskebestande med relation til grønlandske fiskerier kan downloades som pdf-fil her.

PowerPoint præsentation af rådgivningen kan downloades som pdf-fil her.

For uddybende oplysninger vedrørende rådgivningen kontakt:
Helle Siegstad, Afdelingschef tlf. 36 12 00 eller mail

Verified by ExactMetrics