How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Gråsæl dokumenteret for første gang i Grønland Udgivet 03.11.2009

Gråsælen er blevet fotograferet, og dermed for første gang med sikkerhed påvist i Grønland. Fundet er gjort i det sydligste Grønland i forbindelse med fangst og satellitsporing af spættede sæler i september 2009. Gråsælen er en stor sæl, på størrelse med klapmydsen. Den kan i nogle tilfælde også minde om klapmydsen, men den har et mere aflangt snudeparti, og den findes i flere forskellige farvevarianter. Desuden går den til forskel fra klapmyds ofte på land, og mange steder føder den også på land.

‘Gråsælen adskiller sig fra alle andre grønlandske sæler ved at føde unger sidst på efteråret eller tidligt på vinteren. På denne årstid kommer der ikke fangere på de yderste øer i Sydøstgrønland, så det kan tænkes at den i mange år har ynglet her’ fortæller sælforsker Aqqalu Rosing-Asvid, Grønlands Naturinstitut. ‘Alternative forklaringer er, at gråsæler ved Kap Farvel er strejfende sæler fra Island eller Labrador, eller at det er nyankomne indvandrere, som er ved at etablere sig i Grønland.’

Gråsælen er udbredt i det meste af Nordatlanten syd for Arktis. Der findes kolonier med mange tusinde gråsæler, men i områder hvor der er relativt få gråsæler (eksempelvis i Danmark), blander gråsælerne sig ofte i kolonier med spættede sæler. De gråsæler som blev set i Sydgrønland befandt sig også midt i en koloni af spættede sæler.

Læs om rådgivning om spættet sæl og første kendte dokumentation af gråsæl i Grønland.

Gråsæl med unge i Wales. Læg mærke til den lange snude. Foto: Fernando Ugarte.

Verified by ExactMetrics