How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Isbjørne undersøges ved Qeqertarsuaq Udgivet 16.03.2009

I april 2009 skal Grønlands Naturinstitut bedøve og mærke isbjørne i drivisen vest for Qeqertarsuaq. Bjørnene bliver bedøvet fra helikopter og forsynet med en radiosender, der afslører, hvordan de bevæger sig rundt i isen.

Internationale selskaber er interesserede i at lede efter olie i havet vest for Qe-qertarsuaq. Det er imidlertid et område, hvor man ved at isbjørnene færdes om foråret. Isbjørne fra Baffin Bugt-bestanden, optræder om foråret i randen af drivisen langs den vestgrønlandske kyst for at finde føde.

Ved at følge isbjørne via satellitter vil Grønlands Naturinstitut finde ud af, hvor meget isbjørne optræder i de områder, hvor olieaktiviteten foregår. Undersø-gelserne er led i en række studier, der skal danne baggrund for en vurdering af, hvordan naturen og dyrelivet kan blive påvirket af råstofaktiviteten i området.

Med basis i Grønlands Naturinstituts feltstation i Niaqornat i Uummannaq vil bjørnebiologer fra Grønlands Naturinstitut og Universitetet i Oslo flyve med en AirGreenland helikopter ud i drivisen i Baffin Bugt og lede efter isbjørne.

Bjørnene skal bedøves og derefter forsynes med en radiosender, der via satellit-ter fortæller, hvor de befinder sig. Otte voksne hunner bliver forsynet med et radiohalsbånd, mens 10 voksne hanner og mindre dyr hver får en lille radio i øret. Desuden forsynes alle dyr med øremærker og et tatoveret nummer på in-dersiden af læben, så de kan genkendes, hvis de fanges senere i Grønland eller Canada. Bjørne, der er mærket i Grønland har et ”D” foran nummeret, mens dem der er mærket i Canada har et ”X” foran.

For at forskerne kan genkende de mærkede dyr i april og derfor ikke fanger dem to gange, bliver der malet et stort nummer på rumpen af hver bjørn.

Bedøvelsesmidlet forsvinder ud af isbjørnens krop kort tid efter, at den er våg-net op fra bedøvelsen. Det frarådes alligevel at man spiser kødet fra en mærket isbjørn i de første 45 dage efter, at den er blevet bedøvet. Hvis man skyder en mærket bjørn bør man derfor straks kontakte GN for at få at vide, hvornår dyret blev mærket.

Efter gældende regler, skal alle mærker – og oplysninger om mærkede bjørne gives til hjemkommunen. Studiet udføres i samarbejde med GN, Danmarks Miljøundersøgelser, Universitetet i Oslo, Råstofdirektoratet og fangere fra Niaqornat.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Erik W. Born, Grønlands Naturinstitut. E-mail ewb@ghsdk.dk eller afdelingsleder Fernando Ugarte, Grønlands Naturinstitut, Tlf: +299 361200, E-mail feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics