How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nedgang i krabbebestanden i Holsteinsborg Dyb Udgivet 20.11.2009

Holsteinsborg Dyb
I 2009 har biologerne fra Naturinstituttet observeret nedgang i krabbebestanden i Holsteinsborg Dyb ved Sisimiut. Logbogsdata fra fiskeriet og resultater fra de biologiske undersøgelser viser faldende fangster pr. tejne og antallet af de unge krabber der skal forsyne krabbefiskeriet i fremtiden, er på et meget lav niveau.

Krabbebestanden viste tegn på forbedringer frem til 2008, men denne udvikling er nu vendt. Derfor rådgiver Grønlands Naturinstitut, at de samlede fangster udenskærs Sisimiut for 2010 ikke bør overstige 200 tons, hvilket er 100 tons mindre end rådgivet for fiskeriet 2009.

Indenskærs Paamiut
I indenskærs området ved Paamiut har fiskerne fisket omkring 200 tons krabber hvert år i perioden fra 2004 til 2008. Ud fra fiskernes logbøger har Grønlands Naturinstitut beregnet, at krabbefiskerne i den periode har fået ca. 7 kg/tejne. Data viser at årlige fangster på 200 tons sikrer fiskerne stabile fangster.

Øvrige områder
De an­­be­­fale­de fangst­niveauer for krabbefiskeriet i 2010 i de øvrige områder langs vestkysten er uæn­dre­de i forhold til sidste år. Bestandene ligger dog fortsat på et lavt niveau. Derfor er det vigtigt at ressourcen udnyttes med for­sig­tig­­hed, at ændringer følges nøje, samt at der udarbejdes en udnyt­tel­ses­strategi for hvert af forvaltningsområderne langs vestkysten.

Anbefaling af indførsel af en generel fiskerisæson
Grønlands Naturinstitut anbefaler også, at der indføres en generel fiske­ri­s­æson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fis­kerisæson sikre re­krut­­­teringen til bestande­n og dels redu­cere udsmid og dødelighed og der­med sikre en mere hen­sigts­­mæssig udnyt­telse af krabberne.

For spørgsmål eller yderligere information kontakt
Krabbebiolog AnnDorte Burmeister
Grønlands Naturinstitut
Telefon 36 12 00 eller pr. e-mail

Verified by ExactMetrics