How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

DEFROST – Klimaforskningscentret med i nyt nordisk Centre of Excellence Udgivet 23.06.2010

Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter bliver medlem af det nye nordiske Centre of Excellence DEFROST, der vil blive finansieret indenfor Top-level Research Initiative’s underprogrammet: Interaktion mellem klimaændringer og kryosfæren.

Det overordnede mål med DEFROST er at forbedre vores forståelse af, hvordan kulstofudvekslingen i kryosfæren (permafrost, sne og havis) bliver påvirket af klimaændringer. Fokus er lagt på centrale kryosfære komponenter såsom land-, ferskvands- og havsystemer, der hver for sig har  betydelig potentiale for at ændre økosystemets klima feedback mekanismer.

Professor Søren Rysgaard og seniorforsker Lise Lotte Sørensen kommer til at lede delprojektet omkring “Havis og kulstof udvekslingsdynamik”. Deres team vil bestå af såvel ekperimentalister og modellører indenfor marine og atmosfæriske systemer.

I dette delprojekt vil man undersøge transporten og biogeokemien af CO2 i luft-hav/is systemet ved at kombinere målinger af CO2 transport og koncentrationer, atmosfæriske modeller og oceanografiske modeller. Resultatet af delprojektet vil blive en forbedret viden om, hvordan havisen og indlandsisen påvirker havets optagelse af CO2, forbedret  beskrivelser af udvekslingen i havoverfladen, havisens kulstofkemi og biogeokemiske  processer i havvand.

Link til NordForsks nyhed om centeret

Verified by ExactMetrics