How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Flere nye projekter ved Grønlands Klimaforskningscenter Udgivet 20.12.2010

Grønlands Klimaforskningscenter i Nuuk indkaldte den 1. september 2010 ansøgninger til grønlandsrelaterede klimaforskningsprojekter, der beskæftiger sig med klimaændringers forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund – herunder tilpasnings- og forebyggelsesstrategier. Der blev udmeldt en ramme på i alt 10,6 mio. kr. fordelt over perioden 1. maj 2011 – 31. oktober 2012.

Ved deadline den 15. oktober havde centret modtaget i alt 19 ansøgninger til et samlet beløb på 15,9 mio. kr. Disse ansøgninger er blevet vurderet samt endeligt prioriteret af et bedømmelsesudvalg, der besluttede at støtte i alt 12 projekter, herunder ni allerede igangværende projekter (projektnr. 6501-6509), der således får et tillæg og derved bliver forlænget.

Desuden er der uddelt støtte til tre helt nye klimaforskningsprojekter med titlerne:

  • Bardehvalernes rolle som top-prædatorer i Vestgrønland i relation til klimatiske ændringer
  • Optiske egenskaber af grønlandske farvande – modellering af lysgennemtrængelighed i klima under forandring
  • Udvikling af drivende bøjer til måling af de øvre oceanografiske egenskaber i tæt isdækkede fjorde
Verified by ExactMetrics