How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Internationalt forskerteam undersøger havisens dynamik Udgivet 18.03.2010

Forskere fra Grønland, Danmark, Storbritannien, Finland, Tyskland, Belgien og USA mødtes i Kapisillit, ca. 100 km nordøst for Nuuk, den 8.-17. marts for at undersøge havisens indflydelse på luft-hav udvekslingen af gasser.

Hovedformålet med arbejdet var at opnå en bedre forståelse af de interne processer i havisen og udvekslingen af varme, gasser og andre komponenter mellem luft, sne, havis og vand.

Mere end 100 forskellige parametre blev målt på daglig basis i de fysiske, kemiske og biologiske komponenter, der er relateret til luft, sne, havis og vand. Derudover blev nyudviklet undervands eddy udstyr til måling af udvekslingen af varme, salte og gasser mellem havisen og den underliggende vandsøjle afprøvet for første gang. Der blev gennemført sammenligninger mellem forskellige teknikker (kamre og eddy) til måling af luft-is overgangen for at få ny viden om de interne processer i havisen og for at standardisere fremtidige målinger. Desuden blev der gennemført sammenligninger mellem forskellige metoder til at måle indholdet af gasser og kemiske komponenter i selve havisen.

Et af spørgsmålene relateret til opblandingen af salte og gasser, der udstødes af havisen til den underliggende vandsøjle blev underkastet særlig opmærksomhed gennem måling af småskala turbulens, eddy kinetik, opblanding, gnidning og eddy diffusion under havisen og på tværs af forskellige lag i vandsøjlen. Den biologiske indflydelse på gas og næringsstof dynamikken blev inkluderet gennem måling af både bakteriologisk og alge produktion i havisen. Endelig omfattede studierne undersøgelse af den kemi, der omfatter calcium karbonater. Havisen ved Kapisillit var ved ankomsten til feltområdet 60 – 100 cm tyk. Feltkampagnen inkluderede både havis under optøning og nedfrysning.

Forskerteamet foran “Kisaq”. Fra venstre: Paul Batty, Grønlands Klimaforskningscenter; Hermanni Kaartokallio, University of Helsinki; Thomas Juul-Pedersen, Grønlands Klimaforskningscenter; Jean-Luis Tison, University of Bruxelles, Belgium; Søren Rysgaard, Grønlands Klimaforskningscenter; Bruno Delille, University of Liège, Belgium; Michael Fischer, AWI Germany; David Thomas, University of Wales, United Kingdom; Dorte Søgaard, Grønlands Klimaforskningscenter; Bjarne Jensen; NERI, Denmark; Lise Lotte Sørensen, NERI, Denmark; Ronnie Glud, Grønlands Klimaforskningscenter, SAMS, United Kingdom; Kunuk Lennert, Grønlands Klimaforskningscenter; Dan Mcginnis, IFM, Germany; Mikael Sejr, NERI, Denmark; Matthew Long, University of Virginia, USA; Dirk Koopmans, University of Virginia, USA; Peter Schmidt Mikkelsen, Grønlands Klimaforskningscenter. Foto: Michael Fischer

“Kisaq” ankret op ved iskanten nær Kapisillit blev brugt som base under the havis undersøgelserne. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Ronnie Glud borer hul i havisen. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Verified by ExactMetrics