How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Arktis tipper Udgivet 04.02.2011

1000 forskere og politikere fra 38 lande mødes i disse dage i Tromsø for at drøfte klimaforandringerne i Arktis.

Hverken forskere eller politikere er i tvivl: Den globale opvarmning har sat en voldsom og faretruende udvikling i gang i det enorme arktiske område.

Forskerne og politikerne har sat hinanden stævne under en konference, der bærer titlen: ”Arctic tipping points.”

Den norske udenrigsminister, Jonas Gahr Støre, der åbnede konferencen, gjorde det klart, at temperaturen er steget dobbelt så meget i de arktiske områder som i resten af Verden, og kolossale områder med is er forsvundet.

”Forskerne fortæller os, at vi måske står over for en situation, hvor det arktiske økosystem bryder sammen”, sagde Jonas Gahr Støre.

Stefan Rahmstorf fra Institute for Climate Impact Research i Postdam, Tyskland, slog i dag fast, at havisen i arktisk og den Grønlandske indlandsis smelter hurtigere end nogen modeller har forudset. Han understregede, at den magiske grænse på en global to graders opvarmning er for høj til at stoppe den dramatiske afsmeltning i det arktiske område, og at man må se i øjnene, at afsmeltningen i arktisk ikke er reversibel.

Dynamiske økosystemer tilpasser sig langsomt de forhold, de virker under. Men når klimaforholdene ændrer sig så markant som det sker i disse år, kan pludselige og hurtige ændringer forekomme i økosystemerne – især i de arktiske, der er ekstra sårbare. Og det kan ske på en måde, som man slet ikke forestiller sig.

Forskerne taler om, at der findes et bestemt punkt eller en grænseværdi op til hvilken økosystemer er i naturlig balance. Kommer man forbi dette punkt, kan der pludselig og hurtigt ske dramatiske forandringer i økosystemet. Og så er det ikke længere muligt at stoppe udviklingen eller forandringerne. Flere eksempler viser, at økosystemerne ikke umiddelbart ændrer sig tilbage til de gamle rammer igen, hvis de ydre påvirkninger atter kommer på den rigtige side af dette vigtige balancepunkt.

Indlæggene fra de tre første dage ligger på www.arcticfrontiers.com

For yderligere information kontakt: Peter Bondo Christensen, Danmarks Miljøundersøgelser, pbc @ dmu . dk

Verified by ExactMetrics