How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Hunner vælger Vestgrønland Udgivet 04.02.2011

En netop publiceret undersøgelse af hudprøver fra grønlandshvaler viser, at 80 % af de voksne grønlandshvaler i de vestgrønlandske farvande er store kønsmodne hunner. Samtidig viser undersøgelsen, at bestanden af grønlandshvaler ikke er en selvstændig grønlandsk bestand.

Hudprøverne, også kaldet biopsier, er indsamlet i Diskobugten med armbrøste af lokale fangere fra Qeqertarsuaq og biologer fra Grønlands Naturinstitut i perioden fra 2000 til 2010.

“Vi ser meget få unger i Vestgrønland, så de hunner som besøger Vestgrønland er enten gravide eller klar til at blive gravide. Ungerne fødes først, når de er længere nordpå og inde i Canada og hunnerne bruger Vestgrønland til at æde sig tykke i de store mængder plankton, som findes i Disko Bugten” fortæller seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen fra Grønlands Naturinstitut.

Hvor er hannerne og ungerne?

“Hunnerne benytter sig tilsyneladende også af chancen til at parre sig med de ca. 20 % hanner, som kommer til Grønland. Grønlandshvalerne føder samlet lige mange hunner og hanner, så spørgsmålet er hvor hannerne og hunner med små unger, er henne. I Nordcanada i området nord for Hudson Bugten kan man fra den samme undersøgelse af hudprøver se, at der er lige mange hunner og hanner. I dette område ser man også mange små hvaler som stadig dier hos moderen; noget vi næsten aldrig ser i Grønland. Der er altså en hval-børnehave i Hudson Bugten, hvor hvalerne vokser op på det lave vand. Til gengæld er Vestgrønland et spisekammer for de voksne hunner som nyder parringslivets glæder uden børnepasning” fortæller Mads Peter Heide-Jørgensen.

Indsamling af hudprøve fra grønlandshval i Disko Bugten. Foto: Kristin Laidre

Ikke en grønlandsk bestand

Det store antal voksne hunner i Vestgrønland viser, at det ikke er en selvstændig Vestgrønlandsk bestand. Bestanden er vokset meget hurtigt de sidste 10 år og det kan ikke lade sig gøre uden, at der er født en masse unger. De unger er ikke født i grønlandsk farvand og det mest sandsynlige er, at det er hvalerne i den nordlige del Hudson Bugten som forsyner Vest grønland med nye hvaler, oplyser Mads Peter Heide-Jørgensen.

Også for vågehvalerne er det mest hunnerne som besøger Vestgrønland og det må være de meget produktive grønlandske farvande, som tiltrækker de sultne hunner.

Undersøgelsen af grønlandshvalerne i Vestgrønland og Canada blev for nylig publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift “Endangered Species Research”, af et internationalt hold ledet af seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen, Grønlands Naturinstitut.

For yderligere information kontakt: seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen, Grønlands Naturinstitut, telefon +45 32833827eller pr. e-mail: mhj@ghsdk.dk

Eller afdelingschef Fernando Ugarte: +299 36 12 42, e-mail feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics