How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Præcisering af miljøvurderinger i forbindelse med olieefterforskning Udgivet 07.07.2011

Tirsdag d. 05. juli sendte KNR et interview med Fernando Ugarte fra Grønlands Naturinstitut (GN) som blev fulgt op med en nyhed på KNR’s hjemmeside ”Miljøvurdering lavet i ekspresfart”. Disse to indslag kan give indtryk af at tilladelsen til de efterforskningsboringer, der netop nu foregår vest for Nuuk blev givet på baggrund af en strategisk miljøvurdering udarbejdet af DMU, Aarhus Universitet og GN for Råstofdirektoratet (RD) i foråret 2011. Dette er en misforståelse.

Specifik miljøvurdering

Ved større aktiviteter (f. eks. en seismisk undersøgelse, en efterforskningsboring eller oprettelsen af en produktionsenhed) i Grønland skal selskabet der står bag, udarbejde en miljøvurdering (VVM), som beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger den specifikke aktivitet giver i det område, som aktiviteten foregår i. Udarbejdelsen skal følge RD´s retningslinier, som er baseret på internationale standarder.

Den specifikke miljøvurdering evalueres af DMU og GN samt sendes i offentlig høring. DMU og GN afgiver deres uafhængige videnskabelige vurdering til Naalakkersuisut, en vurdering, der er baseret på viden og erfaring indsamlet specifikt til dette formål siden 1992 og udgivet i tekniske rapporter samt notater til RD (se links nedenfor).

Denne procedure er også fulgt forud for tilladelsen til at bore vest for Nuuk og længere nordpå.

DMU’s vurdering til Naalakkersuisut og konklusion vedr. sommerens boringer er: ”Det er DMU’s samlede vurdering, at de normale operationer ved aktiviteterne kan gennemføres sådan, at miljøpåvirkningen vil være minimal. Aktiviteterne vil efter forholdene blive udført med bedst tilgængelig miljøteknologi og hvis der sker en ulykke, er risikoen for store miljøpåvirkninger søgt begrænset i væsentlig udstrækning.”

Strategisk miljøvurdering

Den i radioavisen omtalte strategiske miljøvurdering foreligger foreløbig kun i udkast og skal indgå i den politiske proces omkring en kommende udbudsrunde af efterforsknings- og udvindingstilladelser i farvandet vest for Nuuk. En strategisk miljøvurdering skal ikke direkte indgå som en del af beslutningsprocessen omkring aktuelle boringer, men den viden som den indeholder, står til rådighed for de selskaber, som skal udarbejde specifikke miljøvurderinger.

Tildelingen af efterforsknings- og udvindingslicenserne i de blokke vest for Nuuk, hvor der arbejdes nu, er foretaget tilbage i 2004 baseret bl.a. på notater og rapporter udarbejdet af DMU fra 1992 og frem (se links nedenfor). På det tidspunkt opererede man ikke med begrebet strategisk miljøvurdering.

En strategisk miljøvurdering beskriver generelt miljøforholdene og de miljørisici som olieefterforskning og -udvinding kan medføre i et større område – f. eks. et udbudsområde som den grønlandske del af Baffin Bugt. Den lægger i denne sammenhæng særlig vægt på de skader som et stort oliespild kan medføre i det grønlandske miljø. Endelig beskrives den manglende baggrundsviden, der bør indsamles for at kunne miljøvurdere fremtidige ansøgninger om f.eks. efterforskningsboring og for at kunne overvåge miljøskader i tilfælde af uheld. En strategisk miljøvurdering indgår i den politiske proces, når et udbudsområde skal godkendes i Naalakkersuisut.

Links til relevante dokumenter:

www.bmp.gl/petroleum/environment/environmental-reports

Oil exploration in the Fylla Area. – NERI Technical Report 156, 90 pp. Mosbech, A., Dietz, R., Boertmann, D. & P. Johansen 1996.

A review of bio­log­ical resources in West Greenland sensitive to oil spills during winter. – NERI Technical report No. 246: 72 pp. Boertmann, D., Mosbech, A. & P. Johansen 1998.

Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland Coastal Zone. – Ministry of Environment and Energy, The Danish Energy Agency, 279 pp. Mosbech, A., Anthonsen, K.L., Blyth, A., Boertmann, D., Buch, E., Cake, D., Grøndahl, L., Hansen, K.Q.,  Kapel, H., Nielsen, S., Nielsen, N., Platen, F.von,  Potter, S., & Rasch, M. 2000.

The eastern Baffin Bay. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS West area. – National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 238 pp. NERI Technical Report No.720. Boertmann, D., Mosbech, A., Schiedek, D. & Johansen, K. (eds) 2009.

BMP guidelines til EIA

For yderligere oplysninger om miljøundersøgelser, kontakt:

Grønlands Naturinstitut:

Fernando Ugarte tel. +299 361242 (feug@natur.gl)

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet:

Direktør Kurt Nielsen, tlf. +45 4084 1780, kni@dmu.dk

Seniorforsker David Boertmann, tlf. +45 4630 1937 / +45 25

Verified by ExactMetrics