How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

R/V Sanna Udgivet 14.04.2012

Navnet Sanna til Naturinstituttets havforskningsskib er valgt med omhu.

Umiddelbart forbinder man ordet Sanna med havet derude, men navnet henviser giver også associationer af stolthed og respekt og henviser til den grønlandske mytologis  Sassuma Arnaa, Havets moder. Inuit traditionen respekterede Sassuma Arnaa, som den autoritet som forvalter havets ressourcer. Hvis mennesket mister respekten for havets ressourcer, er man nødt til at formilde hendes humør ved at kæmme hendes hår. Først derefter åbner hun sin lampestol og åbner op for ressourcerne til alles forbrug.

Således er navnet Sanna et stærkt symbol for det arbejde skibet skal varetage ved at sejle forskere ud i havet for samle viden om havmiljøet og udføre undersøgelser, der danner grundlaget for Pinngortitaleriffiks rådgivning til Naalakkersuisut om bæredygtig udnyttelse af de levende resurser.

Den officielle navngivning fandt sted i Nuuk den 14. april 2012 ved Skonnertkajen. På billedet ses Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen, Afdelingschef Helle Siegstad og Projektleder Lene Kielsen Holm, der fortalte om begrundelserne for valget af navnet Sanna. Foto: GN.

Det 32 meter nye skib er designet af OSK-Shiptech i tæt samarbejde med forskerne på Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter og bygget på Karstensens skibsværft i Skagen. Skibet skal først og fremmest bruges i Grønlands Naturinstituts fiskeriundersøgelse og i forbindelse forskningsaktiviteter i det marine miljø. Derfor er skibet indrettet med den størst mulige fleksibilitet ifht. Prøvetagninger osv. Skibet kommer også til at indgå i undersøgelser i forbindelse med efterforskningsaktiviteter efter olie og ved kystnære mineaktiviteter. Skibet har kostet ca. 50 millioner og er indrettet og udrustet til at klare mange forskellige opgaver inden for fiskeri-, miljø- og klimaundersøgelser.

Havets ressourcer (levende og ikke-levende) udgør nu og fremover den centrale livsnerve for det grønlandske samfund og det nye skib får stor betydning i arbejdet med at give Grønland mulighed for at tilvejebringe et dækkende videngrundlag for forvaltningen af ressourcerne og sikringen af havmiljøet. Stigende olieefterforskning til havs, påvirkninger kystnært fra minevirksomheder og øget skibstrafik som følge af øget krydstogtturisme og ændrede isforhold medfører et forstærket pres på havmiljøet. Mængden af marine miljøopgaver og behovet for et beredskab i Grønland forventes at stige i årene fremover og det nye forskningsskib er derfor ikke kun en langsigtet investering for samfundet, men også et stærkt miljøpolitisk signal.

Mange var mødt op for at opleve dåben og bagefter opleve Sanna indvendig. Foto: Fernando Ugarte.

Beskrivelse

Agterdækket er stort og rummeligt med plads til trawltromle, autoliner og ophaler til garn og krabbetejner og de forskellige fiskeredskaber kan afmonteres så dækket kan bruges til for eksempel skrabere og særlige indrettede net til indsamling af fiskeyngel, mindre dyr og alger, redskaber til indsamling af mudder fra havbunden og meget mere. Der er mulighed for at sætte måleredskaber (CTD) ud som registrerer havtemperatur og saltholdighed og indsamler havvand fra forskellige dybder.

Fra agterdækket går man ind i et vådt laboratorium, hvor fiskene kan måles og vejes. Længere fremme i skibet findes flere laboratorier, hvor der kan både kan foretages forskellige målinger og kemiske analyser, samt indtastninger af resultater i skibets computer system.

Skibet

Verified by ExactMetrics