How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Markant fremgang for edderfugle i Grønland Udgivet 22.10.2013

Skrevet af:  MiKv

Jagttiden for edderfugle kan forlænges nogle steder i Grønland, mens den andre steder enten bør forkortes eller helt frarådes. Yderligere kan der på forsøgsbasis åbnes for indsamling af edderfugledun visse steder. Sådan lyder nogle af rådene i den nyligt offentliggjorte biologiske rådgivning for edderfugle i Grønland.

Bestanden af edderfugle i Grønland er gået markant frem siden opstramningen af fuglebekendtgørelsen i 2001. Det er en gavnlig effekt af bekendtgørelsen. Grønlands Naturinstitut råder dog til, at ressourcen også fremover udnyttes med omtanke, og at der udarbejdes en forvaltningsplan for edderfuglebestanden i Grønland.

Bestanden af edderfugle i Grønland blev groft anslået til 12.000-15.000 ynglepar i 2001, mens vurderingen i 2012 lød på 80.000-90.000 ynglepar. Antallet af ynglende edderfugle i Grønland er således 6-doblet i løbet af små 11 år. Det har kunnet lade sig gøre, fordi edderfuglen formerer sig forholdsvis hurtigt.

Rådgivningen
Grønlands Naturinstitut vurderer, at vinterjagt på edderfugle syd for Disko Bugt på forsvarlig vis kan forlænges med 16 dage, således at jagttiden fremover bliver 15. oktober til 31. marts. Yderligere anbefaler Grønlands Naturinstitut, at indsamling af edderfugledun kan introduceres på ny, såfremt det foregår under meget kontrollerede forhold.

Biologerne fraråder dog en række ting i rådgivningen. Forbuddet mod ægsamling anbefales fastholdt, da det forårsager store forstyrrelser i yngleområderne. Forårsjagten på edderfugle i Ittoqqortoormiit området frarådes, så længe det ikke vides, om fangsten er bæredygtig – der er desværre intet overvågningsprogram for Østgrønland på nuværende tidspunkt. Samtidig anbefales det, at forårsjagten i Qaanaaq-området reduceres med 15 dage. Jagten bør fremover foregår mellem 1. marts og 30. april og bør ikke overlappe yngleperioden. Ellers anbefales uændret forårsjagt i området fra  Kangaatsiaq til nordlig  Upernavik i perioden 1. april til 30. april.

Til sidst anbefaler Grønlands Naturinstitut, at der tages initiativ til at minimere bifangst af edderfugle i stenbiderfiskeriet i Vestgrønland. Stenbiderfiskeriet pågår i forårsmånederne, og bifangsten rammer ofte de voksne ynglefugle.

En forvaltningsplan anbefales udarbejdet også for edderfugle i Grønland, således at man kan sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcen.

Den biologiske rådgivning for edderfugle i Grønland 2013.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker Flemming Ravn Merkel på tlf.: +45 3078 3173 eller email: flme@natur.gl

Verified by ExactMetrics