How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Vinterjagt af rensdyr frarådes Udgivet 10.05.2013

Grønlands Naturinstitut er netop kommet med en justering af den biologiske rådgivning fra sidste år for fangst på rensdyr og moskusokse for 2013 og 2014. Det nye i det er, at vinterjagt på rensdyr i samtlige forvaltningsområder i Vestgrønland frarådes.

Det samme råd afgives for moskusoksejagten, undtagen Kangerlussuaq-Sisimiut området. Her råder biologerne, at vinterjagt på moskusokse i januar/februar kan fortsætte. Råd om jagt for rensdyr og moskusokse bør gælde for både erhvervsfangere og fritidsjægere.

Vinterjagt-ordningen blev indført for knap 10 år siden, da rensdyrbestanden, især i Vestgrønland, lå på et meget højt niveau. Nu er bestandene i de fleste vestgrønlandske forvaltningsområder kommet så langt ned, at vegetationsgrundlaget bedre kan bære dem.

Dog er der visse forbehold for både rensdyr og moskusokse, idet ovenstående råd ikke bør gælde for trofæjagt-ordningen. Biologerne vurderer, at forstyrrelsen af dyrene i forbindelse med nuværende trofæjagt-niveau er så beskedent, at det nok skal gå.

Et andet forbehold for rensdyrenes vedkommende nord for Qaanaaq, nærmere betegnet Inglefield Land/Prudhoe Land og Olrik Fjord, er at vinterjagt i området kan revurderes efter samråd med lokale fangere som eksempelvis ændringer til jagttider. Samme forbehold er afgivet i forhold til vinterjagt af moskusokser i forvaltningsområderne Inglefield Land, Kap Atholl, Jameson Land, Indre Scoresbysund Fjord og Ivittuut.

Ellers gælder samme generelle råd fra biologernes side: nedlæg lige store andele hanner og hunner både hvad angår rensdyr og moskusokser, og husk endelig at udfylde fangsttilbagemeldingsskemaer. De er yderst vigtige for at biologerne kan få et mere retvisende billede af bestandsstørrelserne i de forskellige forvaltningsområder.

Det er Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der har bedt Naturinstituttet at genvurdere sin rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst for 2013 og 2014. Det er Naalakkersuisut, der beslutter kvoterne for rensdyr og moskusokse efter anmodning fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

For yderligere oplysninger, kontakt: Forsker Christine Cuyler på tlf. +299 361200.

Verified by ExactMetrics