How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Faldet i rejebestanden i Vestgrønland er vendt Udgivet 24.09.2015

90.000 tons rejer for 2016. Sådan lyder biologernes anbefaling til rejefiskeriet i Vestgrønland i 2016. Biologerne understreger, at fangsterne af hensyn til bestandens bæreevne ikke bør overstige det anbefalede råd. Anbefalingen til rejefiskeriet i Vestgrønland er 30.000 tons højere i forhold til 2015-rådgivningen på 60.000 tons.

Grønlands Naturinstituts undersøgelser i 2015 viser, at der er et stort antal små rejer på vej ind i fiskeriet, og det må derfor forventes, at biomassen af rejer vil stige i de kommende år. Dermed ser det ud til, at de sidste ti års negative udvikling i rejebestanden i Vestgrønland, kan være vendt.

Den biologiske rådgivning om fangstniveauet for rejefiskeriet i Vestgrønland for 2016 er fastsat med udgangspunkt i:

  • at den længerevarende negative udvikling i rejebestanden ser ud til at være vendt i 2015
  • at antallet af små rejer (rekrutter), der er på vej ind i fiskeriet, næsten er på højde med det højeste antal, der er observeret i de sidste 10 år
  • at antallet af mindre (2-årige) rejer ligger over det gennemsnitlige antal i de sidste 20 år
  • at torskebiomassen forventes at gøre et indhug i rejebestanden på niveau med de foregående tre år
  • at de årlige fangster er faldet siden 2008 til forventede 65.000 tons for 2015

Forøgelsen af rejebiomassen i Vestgrønland og det større antal små rejer beror på forskellige forhold. Dels formodes de faldende fangster fra 2008 – på grund af faldende kvoter – at have lettet fiskeritrykket og dermed indhugget i biomassen. Yderligere kan det høje antal hunner i bestanden gennem flere år have resulteret i en høj produktion af nye rejer.

Den internationale videnskabelige arbejdsgruppe, der udarbejder rådgivninger, har i 2015 forbedret sin beregningsmodel for rejebestanden. Modellen er under stadig udvikling og bliver løbende forbedret.

Rådgivningen om fiskeri på rejer i Østgrønland i 2016 er 2.000 tons og er uændret i forhold til 2015.

Rådgivningen findes her.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chef for Afdelingen for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. +299 361200 eller mail: hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics