How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Havets bund skal kortlægges Udgivet 08.01.2015

Skrevet af:  PeMi

Grønlands Naturinstitut har sammen med andre forskningsinstitutioner fra Island, Færøerne, Norge, Rusland, Canada og USA fået bevilget midler til at udarbejde et forslag til et overvågningsprogram vedrørende havbundens liv og tilstand. Målet er at beskrive minimum-standarder for overvågning af havbunden i de nordatlantiske lande. Programmet skal samtidig give et videns- og datagrundlag, der kan bruges på tværs i de nordatlantiske landes forvaltning af fiskeri, natur og miljø. Det skal i praksis være en værktøjskasse, der er anvendelig for aktører i både fiskeri og forvaltning.

I øjeblikket er det kun Norge, der systematisk overvåger havbunden i sit territorium. Havbunden omkring Grønland og det tilknyttede dyreliv har ikke tidligere været genstand for en egentlig systematisk og videnskabelig kortlægning. Derfor er det stadig vanskeligt, at vurdere effekterne af trawlfiskeriet og olieefterforskningsaktiviteterne i havet omkring Grønland. Men det skal der fremover rådes bod på.

”Livet tilknyttet havbunden er en vigtig del af økosystemet. De bundlevende organismer betragtes som en vigtig fødekilde for fisk, havfugle og havpattedyr. Endvidere er havbunden er et vigtigt levested for mange dyrearter og er af afgørende betydning for den marine fødekæde. Ca. 90% af de mere end 4000 arter af marine hvirvelløse dyr, der i øjeblikket er kendt i Arktis, lever på eller i havbunden, og der er stigende opmærksomhed på forekomster af sårbare levesteder med f.eks. koldtvandskoraller og dyriske svampe”, forklarer Martin E. Blicher, seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut.

Initiativet køres i tæt samarbejde med fiskeriets aktører som allerede har oparbejdet en del viden i forbindelse med processen omkring MSC-certificeringen; det drejer sig blandt andet om medarbejdere fra Departementets Fiskeri afdeling samt afdelingen for Fisk og Skaldyr og Klima centret på Grønlands Naturinstitut. Grønland skal leve op til en del krav i forbindelse med certificeringen, og for at opretholde MSC-certificeringerne for rejer og senere også for en række fiske- og andre skaldyrsarter, skal Grønland fortsat leve op til yderligere krav – herunder videnskabeligt dokumenterede registreringer af havbunden og dyrelivets tilstand. Derfor må kortlægning og overvågning af havbunden betragtes som en helt central opgave inden for fremtidigt økosystembaseret og bæredygtigt fiskeri og for miljøforvaltning  i Grønland.

Grønlands Naturinstitut planlægger at indarbejde undersøgelserne i instituttets årlige monitering.

De nordiske deltagere i programmet er støttet økonomisk af Nordatlantisk Samarbejde (www.NORA.fo), Nordisk Ministerråd og Sustainable Fisheries Greenland. Forskerne bag projektet er aktive i Arktisk Råd regi i CAFF, Council of Arctic Flora and Fauna, og under CAFF i arbejdsgruppen CBMP – Circumpolar Biodiversity Monitoring Program.

Billeder af havbundens dyreliv på forskellige bundtyper på lokaliteter nord for Upernavik. Foto: Martin E. Blicher

For yderligere oplysninger, kontakt: Seniorforsker på Grønlands Naturinstituts Klimaforskningscenter Martin Blicher på tlf. +299 36 12 00 eller email: mabl@remove-this.natur.gl

Verified by ExactMetrics