How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lille bedring for nogle krabbebestande i Grønland Udgivet 26.11.2015

Skrevet af:  PeMi

Flere års dårlig tider for nogle krabbebestande i Grønland, ser nu ud til at være i lidt bedring. Efter flere år hvor krabbebestanden har været på et lavt niveau i de fleste forvaltningsområder, tyder det nu på, at den faldende tendens i bestanden ikke er fortsat i 2015 – i hvert fald når det gælder forvaltningsområdet Sisimiut og Nuuk-Paamiut. Men om de positive tendenser fortsætter de kommende år vides naturligvis ikke. Derfor bør udviklingen i de forskellige bestande følges nøje, der forhåbentlig kan bidrage til en mere stabil udnyttelse af bestanden i fremtiden.

I området ved Sisimiut viser data fra fiskeriet og de biologiske undersøgelser, at bestanden har været faldende siden 2009 og frem til 2014. Denne udvikling er ikke fortsat i 2015 og der er tegn på, at bestanden er i fremgang. Ved at fastholde et fangstniveau på 300 tons i 2016 forventes det, at bestanden har mulighed for at vokse og dermed sikre en mulighed for mere stabil udnyttelse i fremtiden.

I udenskærsområdet ved Sisimiut har bestanden frem til 2014 været på et lavt niveau, men i år er der observeret en fremgang i biomassen. Dog anbefales det, at området holdes lukket. Tillades der fiskeri i området før bestanden viser tydelige tegn på at den er genopbygget, viser erfaringer at bestanden hurtig fiskes ned igen.

Grønlands Naturinstitut foretager ikke biologiske undersøgelser i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut, og analyserne er derfor mere usikre idet de udelukkende er baseret på en kilde, nemlig data fra log bøger. Resultater fra analyser af logbøger indikerer, at bestandsniveauet er stabilt og for indenskærs­området er rådgivningen 200 tons og for udenskærsområdet rådgives fortsat 1.000 tons.

Grønlands Naturinstituts rådgivning har til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestanden. Hvis der ønskes en tilvækst i bestanden, skal fangstniveauerne reduceres yderligere. Instituttet anbefaler endvidere, at der indføres en fiskerisæson fra marts til juli for at sikre tilgangen af nye krabber til bestanden og en bedre udnyttelse af ressourcen ved at undgå udsmid af ”bløde” krabber.

Se rådgivningen her.

For yderligere informationer, kontakt:
Forsker AnnDorte Burmeister på tlf. +299 361200 eller email: anbu@natur.gl

Verified by ExactMetrics