How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Mange makrel svømmede i retning mod Grønland, men de fleste stoppede ved Island Udgivet 25.08.2015

Billedet: Fangster (kg per 30 min trawling i overfladen (0-30 m) og sejlrute i Nordøstatlanten. Cirklerne viser fangster af makrel (rød), sild (blå) og andet (lilla).

De endelige resultater af sommerens makrelundersøgelser blev offentliggjort af ICES i dag. En rekordstor andel af den nordatlantiske makrelbestand valgte i år at svømme mod vest i retning mod Grønland. Flest fisk blev observeret syd for Island. Betydeligt færre nåede ud i de køligere dele af udbredelsesområdet, herunder Grønland, hvor der blev observeret lidt over en fjerdedel af mængderne i 2014.

Skrevet af:  PeMi

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. De færre makrel i grønlandsk farvand i 2015 kan tyde på, at makrellens vandring fra gydeområderne blev forsinket og forkortet på grund af et koldt forår. Dertil kommer, at makrellerne fandt et område med store mængder af føde syd for Island, samt at bestanden formodes at være faldet lidt i antal. Dette stemmer overens med, hvad den grønlandske makrelflåde har oplevet i juli og august med færre og mere spredte makrelforekomster. I den forbindelse er det dog værd at bemærke, at over en tredjedel af den samlede makrelbestand i år befandt sig i farvandet syd og sydøst for Island – altså relativt tæt på Grønland.

Biologiske undersøgelser formodes på sigt at kunne bruges til at give fiskerne en tidlig indikation på sæsonens fiskerimuligheder. Årets grønlandske undersøgelser af makrel, hvaler og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne og Island. Biologer fra de fire lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater og har netop præsenteret dem i Spanien på et videnskabeligt arbejdsgruppemøde i det Internationale Havforskningsråd (ICES).

Opmålingen af makrelmængder i østgrønlandsk farvand vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordatlanten. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der i denne uge foretager disse beregninger. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2016 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

Tabel 1. Fordeling af størstedelen af makrelbestanden i Nordøstatlanten. Yderligere findes der dele af bestanden i internationalt farvand sydøst for Grønland samt i EU’s farvand.

Læs rapporten her …


For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 61308828 eller mail: teja@remove-this.natur.gl

Filermakrel2015_2.jpg3,66 Mi

Verified by ExactMetrics