How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Forårsjagt på lomvier i Nordgrønland er skadelig for bestanden i Grønland Udgivet 07.03.2017

“Med indførsel af forårsfangst i Upernavik og Uummannaq, vil den grønlandske ynglebestand samlet set være værre stillet end den var med fuglebekendtgørelsen fra 2009”.

Sådan afslutter Grønlands Naturinstitut sit notat til Naalakkersuisut om genåbning af forårsfangst for Upernavik og Uummannaq området i henhold til fuglebekendtgørelsen nr.1 af 5. januar 2017. Heri gør Grønlands Naturinstitut det klart overfor Naalakkersuisut, at risikoen for yderligere tilbagegang for de i forvejen pressede kolonier i Upernavik området, er stor.

De tilbageværende lomviekolonier, der enten er stabile eller er i fremgang, er kun at finde i Qaanaaq området. Samtlige resterende 14 lomvie-kolonier i Grønland er enten udryddelsestruede eller er i kritisk tilbagegang. 77% af Grønlands ynglebestand af lomvier yngler i Qaanaaq området og de næststørste lomviekolonier er i Upernavik området – nemlig 19 % af grønlandske lomvie ynglebestande.

Situationen med lomvier i Upernavik området er kritisk

“Kolonierne i det nordlige Upernavik Apparsuit og Kippaku er samlet set reduceret med ca. 46 % siden 1990 og for de sydlige kolonier ca. 74 % i samme periode. To kolonier syd for Upernavik er helt forsvundet siden 2003, og de to resterende kolonier er nu så små, at de også er i fare for at uddø. Forårsfangst i Upernavik og Uummannaq området i perioden 15. april – 15. maj, som angivet i §8, stk. 6 i bekendtgørelsen, vil uden tvivl forværre risikoen for yderligere tilbagegang markant”, forklarer seniorforsker Flemming Ravn Merkel fra Grønlands Naturinstitut.

Grønlands Naturinstitut har siden den kraftige opstramning af fuglebekendtgørelsen i 2001, rådet til at følge det generelle princip om fred i yngletiden for lomvier. Princippet har været gældende lige siden, indtil Naalakkersuisut nu har åbnet op for forårsfangst i forvaltningsområdet Upernavik-Uummannaq.

Selvom vinterjagten efter lomvier er strammet yderligere op i Vestgrønland, kan ikke udligne forårsjagten i forvaltningsområdet Upernavik-Uummannaq. Forklaringen er, at langt de fleste fugle som skydes om vinteren i Vestgrønland kommer fra Svalbard, Island og Canada. Bestandene på Svalbard og Island er også i kraftig tilbagegang, så det er rigtig fornuftigt at Grønland nu tager hensyn til dette, men det hjælper kun i mindre grad den grønlandske ynglebestand.

Dispensation for lomviejagt i Qaanaaq området

Anderledes forholder det sig med biologernes rådgivning vedrørende lomvier for Qaanaaq området. Her mener biologerne, at der undtagelsesvist kan dispenseres for forårsfangst i og med at kolonierne enten er stabile eller er i fremgang. En anden argumentation er, at der er forholdsvist få fangere i Qaanaaq området og at kolonierne ofte befinder sig langt fra beboede områder.

For yderligere informationer, kontakt:
Seniorforsker for Afdeling for Pattedyr og Fugle, Flemming Ravn Merkel, på tlf. +45 3078 3173 og email: flme@natur.gl

Verified by ExactMetrics