How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Isbjørne i Vestgrønland presset af klimaforandringer Udgivet 01.03.2017

Forskerne har nu påvist, at isbjørnebestanden i Baffin Bugt i Vestgrønland er ramt af klimaforandringer. Til gengæld trives isbjørnebestanden længere nordpå i Kane Basin ved Qaanaaq.

Det viser resultaterne i den omfattende rapport om undersøgelser af isbjørnebestandene i Baffin Bugt og i Kane Basin udført af Grønlands Naturinstitut i samarbejde med forskere fra Nunavut/Canada, Norge, USA, isbjørnejægere og lokalbefolkning i Grønland og Canada i årene 2011-2014. I isbjørnejægerne deltog i feltarbejdet og bidrog ved at aflevere en tand og vævsprøver til Grønlands Naturinstitut og Nunavuts vildtforvaltning.

Rapporten beskriver blandt andet at isbjørnenes vigtigste levested- havisen er gået tilbage siden 1979; og især efter 1990´erne, hvor den første større isbjørneundersøgelse blev udført i Baffin Bugten og Kane Basin.

Baffin Bugt bestanden

Der findes ca. 2.800 isbjørne i Baffin Bugt. I forhold til bestandstal fra 1990’erne og oplysninger om fangsten i Nunavut og Grønland, er antallet af isbjørne højere end forventet. En re-analyse har antydet, at de gamle bestandstal for Baffin Bugt var for lave, og det er derfor ikke muligt at sige noget sikkert om bestandsudviklingen fra 1990’erne til i dag.

Haviskoncentrationen i Baffin Bugt er blevet mindre og åbenvandssæsonen blevet længere. Vinterisen er begyndt at bryde op om foråret 3-4 uger tidligere end i 1990’erne.

Med havisens tidlige opbrud må flere isbjørne nu svømme meget langt – ofte mere end 100 km – for at nå Baffin Island ca. en måned tidligere og må være på land i længere tid end i 1990-erne. Baffin Bugt-isbjørnene er rykket mod nord og er blevet mere tilbøjelige til at optræde nærmere land. De har indskrænket deres udbredelse, og har mindre kontakt med isbjørne fra nabo-bestande.

Drægtige isbjørnehunner går tidligere på land og lægger sig ca. 1 måned senere i hi end i 1990’erne. Konsekvenserne af hunnernes kortere ophold i hierne kendes ikke. Hierne ligger nu højere oppe i fjeldet, hvilket formentlig skyldes en reduktion i snedækket. Tilgangen af nye unger til Baffin Bugt-bestanden er faldet og isbjørnene er som helhed blevet tyndere.

Kane Basin bestanden

Den mindre Kane Basin-bestand, som lever i et relativt lille område mellem Qaanaaq og Ellesmere Ø, har muligvis været i fremgang. Det er sket, selv om havisen i Kane Basin er markant mere reduceret om sommeren end i 1990´erne. Bestanden tæller nu ca. 360 isbjørne.

Kane Basins lettere isforhold har formodentlig resulteret i øget produktion i havmiljøet og flere sæler i området, der har betydet at isbjørnene er kommet i bedre foderstand. Desuden har indførelsen af kvoter for fangsten i Grønland i 2006, samt ændrede isforhold, som gør det vanskeligere for fangere at nå langt ind i Kane Basin med hundeslæde, formentlig medvirket til at Kane Basins isbjørne er blevet flere.

Isbjørneundersøgelserne er udført på baggrund af et ønske fra Den Canadisk-grønlandske Fælles Kommission for Isbjørnebestande om anskaffelse af nye oplysninger om isbjørnebestandenes tilstand i disse områder.

Den Videnskabelige Arbejdsgruppe under kommissionen, afleverede den endelige rapport i juli 2016. Kommissionen har først skulle forholde sig til rapportens indhold, og siden har rapporten været underlagt en langvarig oversættelsesproces til grønlandsk. Rapporten blev offentliggjort den 9. februar i år. Den Videnskabelig Arbejdsgruppe vil til sommer (2017) aflevere en ny rådgivning for fangst af isbjørne i Baffin Bugt og Kane Basin. Denne rådgivning vil også tage effekten af klimaændringerne i betragtning.

Et Tema om undersøgelserne kan hentes her: Isbjørne i Baffin Bugt er ramt af klimaforandringer.

Og selve rapporten kan hentes her: Rådgivning havpattedyr

For yderligere informationer, kontakt:

Kristin Laidre (klaidre@uw.edu), seniorforsker, eller Fernando Ugarte (feug@natur.gl), afdelingschef. Tlf. 361200

Verified by ExactMetrics