How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivet fangst på pelagiske fiskearter i 2018 reduceret Udgivet 13.10.2017

Den biologiske rådgivning om fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling i Nordøstatlanten i 2018 er reduceret i forhold til rådgivningen for 2017.

ICES rådgiver, at fangsten af makrel i 2018 ikke bør overstige 550.948 tons, hvilket er en reduktion på 36 % i forhold til 2017. Flere end 20 nationer deltager i fiskeriet, hvis samlede fangster i 2017 lå på ca. 1.178.850 tons. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011.

For sildens vedkommende rådgiver ICES, at fangsterne i 2018 ikke bør overstige 546.472 tons, hvilket er en reduktion på 15 % i forhold til rådgivningen i 2017. Flere end 11 nationer deltager i fiskeriet med samlede fangster på ca. 805.142 tons i 2017. Den grønlandske flåde har fisket sild siden 2007.

ICES rådgiver, at fangsten af blåhvilling i 2018 ikke bør overstige 1.387.872 tons. Det er en lille stigning på 3 % i forhold til 2017. Flere end 20 nationer deltager i fiskeriet, hvis samlede fangster i 2017 lå på 1,7 millioner tons. Den grønlandske flåde fisker blåhvilling i internationalt og færøsk farvand efter aftale med andre kyststater. En mindre del fiskes i grønlandsk farvand.

Fiskeriet efter pelagisk rødfisk i Irmingerhavet har traditionelt være rettet mod en øvre og en nedre pelagisk bestand. Fiskeriet toppede i midten af 1990’erne, hvor der årligt blev fanget mere end 240.000 tons, men i takt med faldende bestand og kvote er fangsten faldet til under 30.000 tons pr. år. ICES rådgiver, at der i 2017 og 2018 ikke fiskes direkte på nogen af bestandene. Rødfisk er en langsomt voksende art, og der kan ikke forventes forbedringer i de kommende år.

ICES anbefaler i en foreløbig rådgivning, at der i fiskesæsonen 2017-2018 ikke fiskes lodde i Østgrønland og Island samt ved Jan Mayen. Rådgivningen opdateres medio oktober, og den endelige rådgivning udkommer i januar og opdateres muligvis i begyndelsen af februar. Rådgivningen for fiskesæsonen 2016-2017 var 299.000 tons.

For yderligere informationer, kontakt:

Afdelingschef Helle Siegstad tlf. +299 361200 el. email hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics