How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Statusopgørelse over Nordvandspolyniet Udgivet 23.11.2017

“North Water Polynya Conference” løber af stablen fra i dag den 22. november frem til den 24. november 2017 i København. Her vil 80 konferencedeltagere, primært forskere fra Grønland, Danmark og Canada, fremlægge og diskutere, hvordan det står til med det marine økosystem i Nordvandspolyniet i Smith Sund mellem Nordgrønland og Canada. De nyeste forskningsresultater skal fremlægges, og fremtidige forskningsmål skal identificeres. Repræsentanter for fangere i området samt grønlandske, canadiske og danske myndigheder vil deltage i diskussionen af mulige fremtidige forskningsmål.

Nordvandspolyniet har kolossal betydning for dyrelivet og hele det økologiske system i regionen. Grønlands få polynier er udpeget som sårbare områder, der skal have en større bevågenhed end andre havområder.

Specielt klimaforandringerne er i fokus. Perioder med fastis omkring Nordvandspolyniet er blevet færre og kortere, og der kommer mere drivis i polyniet. Hvad kommer der til at ske med dyrelivet, hvis Nordvandspolyniet forsvinder som et stabilt fænomen? Det er et af de spørgsmål, der skal gennemdiskuteres i de kommende dage.

Konferencens nøgletemaer er:

  • Klimaændringer i de sidste 4000 år
  • Fysisk oceanografi, hav/is-dynamik og stabilitet af polyniet
  • Marin produktivitet og studier af fødenet
  • Bestande af marine pattedyr, fugle og fisk og vurdering af bæredygtighed i den nuværende brug af levende ressourcer samt nye potentialer
  • Forurenende stoffer, kilder, påvirkninger og tendenser
  • Skibstrafik, mine-, olie- og gasindustri.

Konferencen er arrangeret af Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut og skal munde ud i en hvidbog om status og tendenser for Nordvandspolyniet, der vil kunne benyttes i fremtidig planlægning af forvaltning og klimatilpasning i området.

Forklaring om polyniet kan læses her: Link

Hent flere oplysninger om polyniet i konferencens hjemmeside: conferences.au.dk/now/.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsknings- og rådgivningschef i Arctic Research Center på Aarhus Universitet, Anders Mosbech (tlf. +45 29440203 eller e-mail: amo@bios.au.dk).

Professor ved Grønlands Naturinstitut, Mads Peter Heide-Jørgensen (tlf. +45 40257943 eller e-mail mahe@natur.gl).

Verified by ExactMetrics